Hledejte

Vatican News

Papežské videoposelství k říjnovému úmyslu Apoštolátu modlitby

Papež František jako obvykle doprovodil krátkým videoposelstvím evangelizační úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc říjen, který je věnován poslání zasvěcených osob.

„Zasvěcené osoby jsou nezbytné pro poslání církve skrze svou modlitbu, chudobu a trpělivost. V souvislosti s výzvami dnešního světa potřebujeme víc než kdy jindy jejich bezvýhradnou oddanost evangelní zvěsti. Nedejme si ukrást misijní horlivost a modleme se za to, aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo,“

Vyzývá František ve videoposelství, které přibližuje evangelizační úmysl celosvětové sítě modliteb s papežem.

 

(jag)

15. října 2018, 16:39