Hledejte

Vatican News
Generální audience 17. října 2018 Generální audience 17. října 2018 

Neláska je prvním krokem k vraždě

Papež František pokračoval při dnešní generální audienci v cyklu promluv věnovaných dekalogu. Katechezi uvedl úryvek z 5. kapitoly Matoušova evangelia (5,21-24), kde Ježíš ostrými slovy klade na stejnou rovinu s vraždou také hněv, urážky a zatracování bratra.

Svatý otec poukázal na to, že žádný lidský mravní či právní kodex není takto přísný, a vyložil Ježíšova slova:

Co Ježíš zamýšlí sdělit, když vztahuje páté přikázání rovněž na tyto případy? Život člověka je ušlechtilý, velice křehký a skrývá se v něm „já“, které není méně důležité než jeho fyzická existence. K narušení dětské nevinnosti přece stačí jedna nevhodná věta. Ženu může zranit pouhé chladné gesto. Srdce mladého člověka zlomí, upřeme-li mu důvěru. Pouhá ignorance dokáže člověka zdrtit. Lhostejnost zabíjí. Je to jako říci druhému člověku: „Jsi pro mne mrtvý“, je to vražda, která se odehrává v srdci. Neláska je prvním krokem k vraždě a „nezabiješ“ je prvním krokem k lásce.

Pokud tedy vraždit znamená někoho ničit, utiskovat či odstraňovat, „nezabiješ“ naopak znamená pečovat, doceňovat a zahrnovat. A také odpouštět – dodal papež František a v závěru své katecheze označil páté přikázání za nejdůležitější pobídku, které se nám dostává od „Původce života“, totiž povolání k lásce.

40. výročí volby sv. Jana Pavla II.

V pozdravu adresovaném polským poutníkům papež připomněl včerejší 40. výročí volby Jana Pavla II. na Petrův stolec:

Zůstávají stále aktuální slova, která pronesl v inaugurační den svého pontifikátu: Nebojte se! Otevřete, otevřete dokořán brány Kristu! Kéž nadále inspirují váš osobní, rodinný a společenský život, kéž jsou povzbuzením k věrnému následování Krista, k vnímání Jeho přítomnosti ve světě a v druhém člověku, zejména v chudém a potřebném. Člověk totiž, jak učil papež polského původu, je cestou církve. Ze srdce vám žehnám.

Připomínka sv. Ignáce Antiochijského 

V závěrečném italském pozdravu připomněl papež sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a římského mučedníka:

Naučme se od tohoto svatého biskupa starověké Sýrie s odvahou svědčit o své víře. Na jeho přímluvu kéž Pán dá každému z nás sílu k vytrvalosti navzdory protivenstvím a pronásledování.  

(job)

17. října 2018, 11:25