Hledejte

Vatican News
Papež František při natáčení videoposelství (ilustrační foto) Papež František při natáčení videoposelství (ilustrační foto) 

Nežijte evangelium podle světských kritérií

Papež František odpověděl na prosbu arcibiskupa Buenos Aires, kardinála Maria Aurelia Poliho, a zaslal Božímu lidu své někdejší diecéze videposelství u příležitosti první arcidiecézní synody na téma „Kráčíme společně“.

Johana Bronková - Vatikán

Ve spontánně přátelském duchu se nese promluva, kterou papež František zdraví účastníky shromážděné na první arcidiecézní synodě, slavené v rámci příprav na 400. výročí této církevní provincie zasvěcené Nejsvětější trojici. Jubileum připadá na rok 2010.

Svatý otec poukazuje na dva hlavní rysy syndody: kráčet a naslouchat. Důležitější z nich však zůstává naslouchání, zdůrazňuje František:

„Jestlipak víte, co je nejtěžší? To druhé, naslouchání! Zatímco ke mně někdo mluví, začínám už přemýšlet o tom, co chci říci. Tak by to být nemělo, nejprve v klidu vyslechni, pak řekni to, co cítíš, ale naslouchej. Nezapomínejte na tento „apoštolát vyslechnutí“, prosím vás nezapomínejte, to je velmi důležité.“

Tři překážky na cestě synodality: klerikalismus 

Tři jsou nebezpečí, kterých se Lid Boží musí vyvarovat, aby byl vskutku schopen „kráčet v synodalitě“, a tedy společně, vysvětluje dále papež:

„Všichni jsou Božím lidem. Je smutné vidět, jak věřící někdy poslouchají pouze to, co řekne kněz. Kněz pak už není otcem, ale pánem. Tak tomu být nemá! Zeptám se vás například: Ve tvé farnosti existuje rada pro ekonomické záležitosti? Existuje ve tvé farnosti pastorační rada? „Ne, kdepak, všechno dělá kněz.“ Tak toto je čistý klerikalismu. Dávejte si proto pozor na klerikalismus, který je zvráceností na těle církve!“

Duchovní zesvětštění

Druhým nebezpečím je duchovní zesvětštění. Nežijte evangelium podle světských kritérií, nýbrž podle evangelijních, vybízel papež věřící své někdejší diecéze. Není to moje idea – dodal. Právě o to prosil Ježíš svého Otce pro své účedníky, totiž aby nepodlehli duchu tohoto světa:

„Duch tohoto světa prosakuje všude, na všech stranách: „Teď je v módě tohle, všichni tam! Teď je v módě ono, teď je v módě myslet tímto způsobem…“ Právě toto znamená ponořit se do světskosti. Mějte proto oči otevřené a nenechte se nachytat na cokoliv! Existuje jedno výmluvné slovo, které považuji za velmi důležité: pozor na ideologické kolonizace!“

Zkušenost kolonizace v Latinské Americe známe, připomínal papež František. Přijíždějí dobyvatelé, obsadí území a ujmou se vlády. Existuje však také kolonizace smýšlení, idelogická, když nám jsou vnucována kritéria, jež nejsou ani lidská, ani vlastní naší zemi ani křesťanská, varoval Svatý otec.

Klepy

Za třetí nebezpečí oslabující církevní společenství označil papež pomlouvání a klevety. Když na vás příjde chuť pomlouvat, kousněte se do jazyka, doporučil svým krajanům.

„My z Buenos Aires (porteños) jsme klevetníci – nejen my, děje se to všude – ale dokážeme to dělat s jistou bravurou, že ano? Ať se tedy během této synody každý snaží netrousit kolem sebe slova a komentáře, které snižují druhého.“

Protiléky: blahoslavenství a skutky milosrdenství

Vybídl papež František své někdejší diecézany. Jakou jistotu máte na této své synodální cestě? – položil si dále řečnickou otázku. Žádné lidské jistoty neexistují, přesto však má křesťan dvě jistoty, které nezklamou. První z nich je duch blahoslavenství a druhou je „protokol“, podle kterého budeme souzeni, totiž skutky milosrdenství ve 25. kapitole Matoušova evangelia. „Čtěte si je každý den, tak budete v bezpečí,“ zdůraznil papež František ve videoposelství pro účastníky první synody buenosaireské arcidiecéze.

29. října 2018, 10:42