Hledejte

Vatican News
Soukromé setkání papeže Františka s vrchním imámem Al-Azhar Soukromé setkání papeže Františka s vrchním imámem Al-Azhar  (Vatican Media)

Papež František soukromě přijal vrchního imáma Al-Azhar

Tiskové středisko Svatého stolce v úterý večer potvrdilo, že papeže Františka navštívil soukromě prof. Ahmad Muhammad Al-Tajíb, vrchní imám káhirské mešity a univerzity Al-Azhar. Nejvyšší představitel tohoto prestižního sunnitského akademického centra strávil několik dní v Itálii, kde se v Boloni účastnil mezináboženského setkání organizovaného komunitou Sant´Egidio.

Jedná se o čtvrté Františkovo setkání s vrchním imámem, které potvrzuje opětovnou srdečnost vzájemných vztahů po určitém ochladnutí ze strany sunnitské univerzity. První schůzka se uskutečnila ve Vatikánu v květnu roku 2016 a velkou měrou se o ni zasloužil zesnulý kardinál Jean-Louis Tauran, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog. O rok později (v dubnu 2017) se papež František na jaře zúčastnil mírové konference pořádané v Káhiře z podnětu Al-Azhar a na podzim téhož roku opětovně přijal Ahmada Muhammada Al-Tajíba v Apoštolském paláci.

Al Tajíb: Terorismus není dílem věřícího lidu

V italské Boloni vrchní imám káhirské univerzity jasně odsoudil jakoukoli formu terorismu a fundamentalismu: „Terorismus, který vyvolává paniku v lidech žijících v míru a obírá je o bezpečnost, nemůže být dílem věřícího národa. Je skutkem skupiny lidí, kteří se stávají snadnou kořistí dezinformace, vymývání mozků a obchodování s duší i svědomím“. Ahmad Al-Tajíb na mezinárodní konferenci dále analyzoval „krizi současného světa, která je intelektuální, psychologická, sociální a která není ničím jiným než důsledkem matky všech krizí, a sice krize mírového soužití, ohroženého obchodováním se zbraněmi a válkami mezi národy.“

„Dnešními společnostmi“, dodal, „se vine nenávist a násilí, jak skryté, tak zjevné. Je zřejmé, že zárodky této krize spočívají v politice rasové diskriminace – nové rasové diskriminace, svévolně užívající sílu ke zničení druhého člověka pouze z důvodu jeho odlišné kultury a civilizace“. Tento postoj se ovšem staví do protikladu k náboženskému životu, zdůraznil Al-Tajíb. „Mé náboženství a četba posvátných textů mne přivádějí k jisté víře v to, že Nejvyšší Bůh stvořil lidi různých ras, barev, jazyků, víry a způsobů myšlení. Ustanovil, že tato odlišnost zůstane zachována až do konce časů, ačkoli je požádal, aby se navzájem poznávali, budovali tento svět a pečovali o něj. Bůh stvořil kultury odlišné, aby se respektovaly a navzdory spolupráci a konstruktivnímu dialogu si uchovaly svou identitu“, řekl v Boloni nejvyšší představitel sunnitského islámu.

(jag)

17. října 2018, 11:40