Hledejte

Vatican News
Bible, ilustrační foto Bible, ilustrační foto 

Papež František: Slovo prolamuje naše schemata a orientuje nás k Bohu

Před zahájením generální audience přijal papež František v salónku auly Pavla VI. delegaci Americké biblické společnosti. Její členové se sjeli do Říma na výroční setkání, tentokrát na téma moc Božího slova.

Johana Bronková - Vatikán

Proměňovat lidský život skrze Boží slovo – to je hlavní úkol Americké biblické společnosti, zakotvený v jejích statutech. Papež František se dnes obrátil ke čtyřicítce členů její administrativní rady a povzbudil je, aby pokračovali v tomto duchu:

Boží slovo má vskutku moc proměňovat život, protože je »plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: (…) pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími« (Žid 4,12). Touto pasáží z Listu Židům bych chtěl vyjádřit své přání vám, kteří jste se sjeli do Říma na své pravidelné setkání, zaměřené právě na moc Božího slova”.

Boží slovo, pokračoval papež František, je živé a mocné. Skrze ně Bůh stvořil svět, svým slovem Ježíš vrátil život vyhaslým srdcím.

“Přeji vám, abyste přijímali Bibli vždy v její vzácné jedinečnosti, jako slovo proniknuté Duchem svatým dárcem života, které nám přináší Ježíše, jenž je život, a tak činí naše životy plodnými. Žádná jiná kniha nemá takovou moc.”

Boží slovo je také ostré. A František vysvětluje, že jakkoli přináší Pánovu útěchu, proniká také do hlubi, je jako meč, který vtíná do srdce zdravý neklid.

“Dvojsečnost tohoto meče může někdy bolet, avšak ve skutečnosti je blahodárná, protože odtíná to, co nás vzdaluje od Boha a jeho lásky.”

Boží slovo »pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími«, protože přináší pravdu rozhánějící faleš a dvojakost a neustále obrací směr našeho života k Bohu.

“Boží slovo totiž vždy přináší novost je nepolapitelné, uniká našemu očekávání a často prolamuje naše schemata.”

Když se necháváme pročítat Slovem, uzavírá papež, stáváme se sami “otevřenými knihami”, svědky Ježíše a hlasateli jeho novosti – řekl papež František v promluvě k členům Americké biblické společnosti.

31. října 2018, 11:56