Hledejte

Vatican News
2018.10.06 Pellegrinaggio della Slovacchia 2018.10.06 Pellegrinaggio della Slovacchia  (Vatican Media)

Papež: Evropa na východě i na západě potřebuje znovuobjevit své kořeny

Papež František dnes přijal v aule Pavla VI. třináct set poutníků řecko-katolické církve ze Slovenska v čele s metropolitou Jánem Babjakem SI u příležitosti 200. výročí založení prešovské eparchie.

Přítomni byli také další tři slovenští biskupové východního ritu  (košický biskup Milan Chautur, bratislavský biskup Peter Rusnák, torontský biskup Marián Pacák).

Dnes tady s papežem oslavujete 200. výročí založení Prešovské eparchie, vzniklé z mateřské Mukačevské eparchie, která se nyní nachází na území Ukrajiny. Vaše eparchie se rozvinula a stala se matkou nových církevních rodin, z nichž jedna v Kanadě je už deset let sídlem metropolity sui iuris.“

Papež pak pozdravil jednotlivé biskupy, počínaje prešovským metropolitou, o kterém v improvizované poznámce prozradil, že rád chodí do lesa na houby, kterými pak obohacuje i vatikánskou kuchyni.

Zvláštní pozornost věnoval Petrův nástupce řecko-katolickým – ženatým i celibátním – kněžím:

Drazí kněží, co nejsrdečněji zdravím vás všechny, ty kdo žijí v celibátě i ty ženaté, spolu s jejich rodinami, jakož i řeholníky. Děkuji vám za vaši práci mezi svatým věřícím lidem Božím. Kněžské rodiny mají dnes zvláštní poslání, když je zpochybňován, ne-li přímo napadán samotný ideál rodiny: vy nabízíte svědectví zdravého a příkladného života. Můžete přitom čerpat z osobních příkladů v dějinách vaší církve, pronásledované během druhé poloviny 20. století.“

V této souvislosti pak připomněl všechny tři blahoslavené mučedníky řecko-katolické církve z té doby: biskupy Petera Pavola Gojdiče a Vasiľa Hopka a kněze Metoda Dominika Trčku.

Dnes je na vaší generaci, abyste prokázali stejnou věrnost, ne snad v přímém a násilném pronásledování, ale v těžkostech a rizicích jiného druhu. Dnes jsou kněží, podobně jako seminaristé, které rovněž zdravím, pokoušeni dvěma protikladnými tendencemi: sekularismem, který vede ke světáctví, anebo opevňováním se v překonaných, ba neevangelních způsobech chápání své role v církvi, což ústí do sterilního klerikalismu.“

V závěru své promluvy ke slovenským řecko-katolickým poutníkům papež konstatoval:

Spatřuji ve vás a vašich pastýřích nadšenou a zbožnou tvář církve, která je pevná ve víře, uvědomuje si svoji důstojnost a je hrdá na svoji církevní totožnost. Jste tak důstojnými potomky evangelizace, kterou v plné věrnosti Apoštolskému stolci uskutečnili svatí patronové Evropy, Cyril a Metoděj. Evropský kontinent potřebuje na východě i na západě znovu objevit vlastní kořeny a vlastní povolání. A z křesťanských kořenů nemohou nevyrůstat solidní stromy, jež přinášejí plody úplného respektování důstojnosti člověka v jakékoli situaci či etapě jeho života.“

Řekl mimo jiné Svatý otec slovenským poutníkům řecko-katolického obřadu.

 

(mig)

6. října 2018, 20:22