Hledejte

Vatican News
2018.08.21 fotogramma del videomessaggio del Papa 2018.08.21 fotogramma del videomessaggio del Papa 

Katecheta je svědek mystéria

Půldruhého tisíce katechetů z osmačtyřiceti zemí přijalo (ve dnech 20. až 23. září) na pozvání Papežské rady pro novou evangelizaci do Říma, aby se účastnili mezinárodní konference pod titulem „Katecheta, svědek mystéria“.

Zamýšleli se nad druhou částí Katechismu katolické církve, která pojednává základní témata, důležitá pro život církve i každého křesťana – svátostný život, liturgii a jejich dopad na katechezi. „Velice by mne těšilo osobní setkání s vámi, ale nebylo možné jej uskutečnit kvůli dlouze plánované cestě do Pobaltí“, oslovil papež František účastníky mezinárodní konference prostřednictvím videoposelství přímo z Vilniusu (22.září t.r.).

„Využívám proto těchto výkonných technologických prostředků ke sdílení několika myšlenek, které mi leží na srdci, aby vaše povolání katechetů stále více nabývalo formu služby, konané v křesťanském společenství, která by měla být uznána za skutečný a potřebný úřad církve.“

Výuka katechismu totiž není práce, nýbrž povolání a způsob existence:

„Být katechety, nikoli pracovat jako katecheta – to není k ničemu. Někdo řekne – dělám katechetu, protože rád učím. Pokud ale nejsi katechetou, není to nic platné, nebudeš plodný, plodná. Výuka katechismu je povolání, všezahrnující způsob bytí, nikoli práce. Slovy, životem a svědectvím vedeme k setkání s Ježíšem.“

Často o katechetovi přemýšlím jako o služebníku Slova, který Slovo denně navštěvuje, aby z něj čerpal obživu, pokračoval Svatý otec. Ví, že Boží slovo je plné života (Žid 4,12), neboť je nejvyšším pravidlem víry církve (Dei Verbum, 21). V důsledku toho katecheta zejména v kontextu dnešní náboženské lhostejnosti nesmí zapomenout na to, že jeho slova stojí na počátku hlásání, jež se může dotknout srdcí a myslí mnoha lidí, očekávajících třeba i nevědomky setkání s Ježíšem.

„Tato prvotní zvěst zdůrazňuje, že Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých Otcovou láskou, dává své odpuštění všem bez rozdílu, pokud otevřou srdce a dají se obrátit! Často nevnímáme sílu milosti, která se skrze naše slova v hloubi dotýká našich posluchačů a utváří je, aby jim pomohla odhalit Boží lásku. Katecheta není učitel ani profesor, který má odučit svou hodinu. Katecheze není přednáška – je to sdílení prožitku a svědectví o víře, které zapalují srdce, protože do něj vnášejí touhu po setkání s Ježíšem. Toto počáteční hlásání je katecheta povolán uskutečňovat různými způsoby a různými jazyky.“

Nepodlehněte, prosím, pokušení zvrátit pořadí, v jakém církev odjakživa hlásala a předkládala kerygma a které se promítá také do skladby katechismu, vyzýval římský biskup. Kupříkladu nelze klást zákon, byť mravní, dříve než hmatatelné hlásání Boží lásky a milosrdenství. Rovněžtak nelze vnucovat pravdy víry a odhlížet od svobody, kterou víra obnáší.

„Je tudíž nezbytné, aby katecheta pochopil, jak velká výzva před ním stojí – vychovávat lidi se slabou křesťanskou identitou, kteří právě proto vyžadují blízkost, přijetí, trpělivost a přátelství. Pouze takto se katecheze stane podporou křesťanského života, oporou celistvé formace věřících a podnětem k misionářskému učednictví.“

Vzkázal papež František ve videoposelství účastníkům mezinárodního katechetického sympozia.

 

(jag)

13. října 2018, 19:53