Hledejte

Vatican News
Účastníci mezinárodní konference o xenofobii Účastníci mezinárodní konference o xenofobii  (Vatican Media)

Sloužit Kristu odepisovanému v bratrech

„Křesťanské církve s obnoveným úsilím vystupují proti jakékoli formě diskriminace“, vyplývá ze závěrečného poselství mezinárodní konference, nazvané „Xenofobie, rasismus a populistický nacionalismus v kontextu globální migrace“. V římském kongresovém centru ji zorganizovaly společně Světová rada církví, Papežská rada pro jednotu křesťanů a Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Účastníky setkání dnes dopoledne přijal papež František, který odložil připravenou promluvu a oslovil přítomné spatra.

V psaném textu, který dal rozdat svým hostům, papež odsuzuje „šíření nových forem xenofobie a rasismu“, tedy „postojů, které se již zdály překonané“. Bohužel také „politici často podléhají pokušení manipulovat obavami a objektivními obtížemi některých skupin a využívat je k iluzorním příslibům za krátkozrakými volebními účely“. Římský biskup připomenul všem, kteří ekonomicky těží z nelegální a mnohdy až otrocké práce migrantů, „že jednou budou před Bohem skládat účty ze svých činů“. Poté upozornil na zvláštní odpovědnost mediálních pracovníků, kteří mají „sloužit pravdě a svými informacemi podporovat kulturu setkávání a otevřenosti vůči druhým lidem“.

Důležité poslání náleží rovněž náboženským představitelům, kteří mezi svými věřícími mají „šířit etické principy vepsané Bohem do lidského srdce, známé jako přirozený mravní zákon“, a přispívat k budování společností založených na „posvátnosti lidského života, úctě k důstojnosti každého člověka, lásce, solidaritě a bratrství – které zachází mnohem dále, než pouhá snášenlivost“.

„Pro křesťany a ve světle jejich víry nabývá tato mravní odpovědnost mnohem hlubšího významu“, píše dále František: „Společný původ a zvláštní vazba ke Stvořiteli činí ze všech lidí členy jediné rodiny, bratry a sestry, stvořené jako Boží obraz, jak nás učí biblické zjevení. Důstojnost všech lidí, základní jednota lidského rodu a povolání k životu jako bratři se potvrzují a posilují v té míře, v jaké přijímáme radostnou zvěst o tom, že Kristus všechny společně shromáždil a spasil, až do té míry, že podle slov sv. Pavla, „už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši“ (Gal 3,28)“.

Křesťan je povolán k tomu, aby šel proti proudu, aby poznával a přijímal Krista, odepisovaného v bratrech, a sloužil mu, zdůraznil papež František v závěru poselství účastníkům mezinárodní konference o xenofobii, rasismu a populistickém nacionalismu.

(jag)

20. září 2018, 15:18