Hledejte

Vatican News
Záběr z audience Záběr z audience  (Vatican Media)

Předávejte nadšení do života, vyzval papež sportovce

Ještě před generální audiencí přijal papež František v salonku auly Pavla VI. třicetičlennou delegaci Italské motocyklistické federace.

Zastupovala jezdce, kteří se od čtvrtka do neděle účastní motocyklového závodu Gran Premio-Octo v San Marinu a na riminské riviéře, který je součástí světového šampionátu.

„Svou přítomností mi dáváte příležitost k tomu, abych zdůraznil, nakolik je sport v dnešní společnosti důležitý. Církev považuje sportovní činnost, praktikovanou za plného dodržování pravidel, za hodnotný, ba dokonce nenahraditelný výchovný nástroj, zejména pro mladé generace. Sport totiž podněcuje ke zdravému překonání sebe sama a vlastního egoismu, cvičí nás v obětavosti a, pokud se provozuje dobře, utváří loajální mezilidské vztahy, přátelství a úctu k pravidlům.“

Proto je důležité, pokračoval Svatý otec, aby sportovní představitelé podporovali křesťanské a lidské hodnoty stojící v základech spravedlivé a solidární společnosti. Něco takového je možné, protože sport se vyjadřuje univerzálním jazykem, který přesahuje hranice, jazyky, rasy, náboženství a ideologie, a to zejména pokud se praktikuje amatérsky, tedy ze srdce. Sport tudíž ze své vnitřní podstaty spojuje lidi, podněcuje dialog a přijetí, řekl papež a vrátil se k úvodnímu pozdravu předsedy Italské motocyklistické federace:

„Chtěl bych se zastavit u dvou slov, která tu zazněla. Jedním je „nadšení“. Když čtu v novinách o sebevraždách mladých lidí, kterých není málo, ptám se: Co se tam asi přihodilo? Jediné, co mohu říci, že v onom životě chybělo „nadšení“, nikdo do něj nezasel „vášeň“, které je třeba také ke zvládání životních obtíží. Tento svět potřebuje elán a zaujetí pro věc – a proto prosím, abyste je šířili. Vložme se vášnivě do života, nikoli tak, jako by život byl břemeno. Žít náruživě znamená jít dál...A druhé slovo je: šampión v životě. Ano, člověk se může stát úspěšným sportovním šampiónem, vyniknout ve svém družstvu...Ovšem šampión v životě žije naplno a zaníceně. Jsou to dvě krásná slova...“

ocenil papež František ve spontánní promluvě činnost Italské motocyklistické federace.

(jag)

5. září 2018, 14:09