Vatican News
Dnešní audience Dnešní audience  (Vatican Media)

Papež: Vdovské zasvěcení je darem pro celou církev

Spolu s vámi vzdávám Bohu díky za dar jeho lásky, která každou z vás, nehledě na smrt, pojí s vaším manželem, řekl dnes papež František několika desítkám zasvěcených vdov, které jej navštívily během pouti do Říma.

Zhruba šedesát žen, se kterými se Svatý otec setkal v Konzistorním sále Apoštolského paláce, náleží do původně francouzské Komunity prorokyně Anny (Communauté Anne la Prophetesse) a Bratrstva Panny Marie od Vzkříšení (Fraternité Notre Dame de la Résurrection), které se později rozšířily do různých zemí.

„«Vdovství je zvláště těžká zkušenost. (...) Někteří ukazují, že je možné věnovat své síly s ještě větším nasazením dětem a vnoučatům a v tomto projevování lásky nacházejí nové výchovné poslání» (Amoris laetitia, 254). Jestliže toto platí pro většinu ovdovělých, vás manželovo úmrtí přivedlo k rozpoznání zvláštního povolání v Pánu, na které jste odpověděly zasvěcením Bohu v lásce a z lásky. «Někdy život přináší větší výzvy a Pán nás skrze ně zve k novým obrácením, která umožňují, aby se v našem životě lépe projevila jeho milost, „abychom se stal účastnými jeho svatosti (Žid 12,10)» (Gaudete et exsultate,17). Svým zasvěcením tak dokazujete, že za pomoci Boží milosti a za podpory i doprovodu kněží a dalších členů církve je možné žít podle evangelních rad a přitom dostát vlastní rodinné, profesionální a sociální odpovědnosti.“

Vaše vdovské zasvěcení je Pánovým darem pro celou církev, který všem pokřtěným připomíná, že síla jeho milosrdné lásky je cestou života a svatosti, která nám umožní překonat zkoušky. Chtěl bych vás vyzvat, abyste měly zrak upřený na Ježíše a pečovaly o zvláštní vztah, který vás k němu pojí. Tam, kde naše srdce hovoří s Pánovým a kde nasloucháme jeho Slovu, čerpáme odvahu a vytrvalost k sebedarování, abychom ze sebe v zasvěceném životě vydali to nejlepší.

„Ve spojení s Ježíšem Kristem buďte kvasem v těstu tohoto světa a světlem pro všechny, kteří kráčejí v temnotách a stínu smrti. Poté, co jste samy zakusily svou slabost, buďte nablízku těm nejmenším a chudým, abyste jim ukazovaly Boží laskavost a blízkost v lásce. Povzbuzuji vás, abyste v každodennosti své zasvěcení prožívaly jednoduše a pokorně. Vzývejte Ducha svatého, aby vám pomáhal svědčit ve světě i v církvi o tom, že „Bůh může působit za jakýchkoli okolností, i uprostřed zdánlivých neúspěchů“ a že „ten, kdo se z lásky obětuje a dává Bohu, určitě bude plodný“ (Evangelii gaudium, 279)“.

ujistil papež František zasvěcené vdovy při dnešní audienci.

(jag)

6. září 2018, 13:07