Hledejte

Vatican News
Monsignor Galantino Monsignor Galantino 

Papež: Slova nejsou neutrální

Italský deník Avvenire dnes zveřejnil papežovu předmluvu ke knize sekretáře Italské biskupské konference, mons. Nunzia Galantina, který zároveň předsedá Správě majetku Apoštolského stolce.

Svazek shromažďuje Galantinovy příspěvky do nedělní rubriky v listě Il Sole 24 ore, nazvané „Zabydlet se ve slovech“ a vychází pod podobným titulem („Prožívat slova – směrem k existenčnímu slovníku“; Vivere le parole. Per un vocabolario dell´esistenza. Piemme 2018). Papež se v předmluvě zamýšlí nad hlubším významem slov v dnešní nadměrně informované, ovšem mnohdy palčivě nekomunikující společnosti:

„Slova nejsou neutrální, ani nezachovávají tentýž pořádek věcí. Nerodí se u psacího stolu, ve vybraných salonech uzavřených a sebevztažných kruhů. Spíše propůjčují hlas kulturním a duchovním hodnotám, ukotveným v kolektivní paměti národa, jíž navracejí nový rozmach. Jejich plodnost se váže ke sdílení života a je přímo úměrná ochotě, v níž přijímáme otázky okolní reality, situací a lidských příběhů, a dáváme se do nich vtáhnout. Prožívat slova znamená překonávat podezření, strach a uzavřenost, abychom dospěli k osvobozující odvaze setkávání.

Je to cesta, která žádá, abychom si znovu uvědomili primát ticha, z něhož vše začíná. Ticho se totiž stává lůnem, které umožňuje a uchovává naslouchání a zároveň nám povoluje přesáhnout sami sebe. Tak se přibližujeme lidem, osvojujeme si postoje a životní styl, vyznačující se blízkostí, až do té míry, že do srdce zahrnujeme „radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí“ (Gaudium et spes,1). Kdo se takto naučí naslouchat, ocitne se ve společnosti lidí a prodchne jej duch dialogu, který otevírá dveře kultuře vzájemnosti, schopné učit a osvojovat si, dávat a brát, nabízet a přijímat důvody ke smyslu, naději a budoucnosti. V této dynamice spočívá rovněž svěžest slov, která – pokud vycházejí ze zkušenosti – interpelují naši vnímavost, formaci a lidskou hloubku. Slova se šíří ve svém významovém rozměru a zároveň díky pozornosti, s níž vyhledáváme ten nejvhodnější způsob, jak oslovit druhého člověka a vyvolat jeho odpověď.

Zmíněná věrnost člověku je pro každého pokřtěného náročnou okolností, která otevírá cestu hlásání Slova přinášejícího spásu; duší rozlišování, které neúnavně zpytuje znamení časů, aby v nich hledalo Boží vůli a dospělo k jejich výkladu i zaujetí místa v dějinách; tajemstvím jakékoli evangelizační akce; podmanivou silou důvěryhodnosti a spolehlivosti slov církve; znamením a nástrojem Království. Již vícekrát jsem upozornil, že takováto slova mají právě díky své autenticitě značnou váhu – může ji unést jedině člověk, který je vtěluje do života v průzračném a zaníceném svědectví. Znamením takového svědectví je předkládaný text, který díky schopnostem mons. Nunzia Galantina, klade za sebou slovníková hesla, aby nám pomohl zmocnit se znovu jejich životnosti a krásy každodenního života“,

uzavírá papež František předmluvu k právě vydávané knize sekretáře Italské biskupské konference.

(jag)

12. září 2018, 14:25