Hledejte

Vatican News
Logo V. setkání hispánských katolíků v USA Logo V. setkání hispánských katolíků v USA 

Papež pozdravil hispánské katolíky ve Spojených státech

Od 20. do 23. září se v Texasu koná páté národní setkání katolíků hispánského původu, zaměřené na pastoraci hispanofonních obyvatel Spojených států.

Vatikán/USA. Od 20. do 23. září se v Texasu koná páté národní setkání katolíků hispánského původu, zaměřené na pastoraci hispanofonních obyvatel Spojených států. Podkladem ke konferenci se stal dotazník, na němž se podílelo pět tisíc farností a který vyplnily stovky tisíc katolíků latinskoamerického původu. Lze hovořit o hnutí, které vzniká odspodu, a jehož účastníci se dotazují, jak církev ve Spojených státech reaguje na přítomnost Hispánců a Latinos a jak se oni sami mohou zapojit do jejího života.

 „Pro církev ve Spojených státech se jedná o dějinnou událost. Vaše setkání je konkrétní způsob, jak přimět církev, aby „vyšla“ z jakékoli pohodlnosti či vžitých způsobů a změnila se v kvas vytvářející společenství se všemi lidmi, kteří hledají nadějeplnou budoucnost, zejména pak s mládeží a rodinami žijícími na okraji společnosti.“

Těmito slovy pozdravil katolíky hispánského původu papež František ve videoposelství, které bylo odvysíláno dnes v noci. Petrův nástupce v něm uznává a doceňuje výjimečné dary, které Hispánci vnášejí do místních církví, a popisuje širší proces obnovy místních církví, k němuž jsou na základě misijních podnětů povolány.

„Vím, že proces vedoucí k vašem pátému setkání povzbudil mnohé imigranty, kteří žijí v nejistých a znepokojivých situacích. Nabídli jste jim silnější pocit společenství, přátelství a podpory. Vaše setkání je rovněž nástrojem milosti, který vedl ke konverzi srdce mnoha lidí a zejména pak k pastorační konverzi různých situací v místních církvích, farnostech, školách a jiných typech církevního shromáždění. Došlo k pastorační konverzi prostřednictvím setkání, přirozeně a v adoraci Ježíše Krista.“

V závěru videoposelství papež František vybízí hispánskou komunitu ve Spojených státech, aby pokračovala ve svém pastoračním rozlišování a ve svých místních církvích doprovázela zejména mládež s jejími dary a potenciálem, rodiny a příslušníky jiných kultur.

(jag)

21. září 2018, 10:25