Hledejte

Vatican News
Dnešní ranní homilie Dnešní ranní homilie 

Papež: Mlčení a modlitba jsou jedinou reakcí na údajné skandály

Sekretariát pro komunikaci opětovně začal přenášet ranní liturgii z Domu svaté Marty. V dnešním kázání papež František komentoval Ježíšův výrok o proroku, který nebývá vítán ve svém domově, a zdůraznil, že touze po skandálech a rozkolu je možné čelit jedině tichem a modlitbou.

“Pravda je mírná a tichá. Při setkání s lidmi, kterým jde pouze o skandály a štěpení, je možná jediná cesta, a tou je ticho a modlitba”, řekl papež František v kapli Domu svaté Marty. Vyšel přitom z dnešního Lukášova evangelia (4,16-30), ve kterém Ježíše po návratu do Nazareta čeká podezíravé přijetí. Pánovo slovo, které vykrystalizovalo do tohoto vyprávění, poznamenal Svatý otec, nám pomáhá, “abychom se zamysleli nad tím, jak jednat v každodenním životě, když se vyskytnou nedorozumění”. A zároveň k tomu, abychom pochopili, “jak otec lži a žalobník, tedy ďábel, působí, aby zničil jednotu rodiny či národa”.

Ježíše po příchodu do nazaretské synagogy vítá všeobecná zvědavost – všichni lidé by na vlastní oči chtěli vidět veliké skutky, které vykonal v jiných krajích. Syn nebeského Otce se ovšem uchýlí k jedinému – a sice Božímu slovu, což je ostatně jeho zvykem pokaždé, když chce porazit ďábla, vysvětloval papež. Právě tento pokorný postoj ponechává dostatek prostoru prvnímu “přemosťujícímu” slovu, upřesňoval dále; slovu, které rozsévá pochybnosti, vede ke změně atmosféry, od míru k válce, od úžasu k pohrdání. Ježíš svým mlčením vítězí nad divokými psi, nad satanem, který do srdce zasel lež.

“Z města jej nevyhnali lidé, nýbrž smečka rozdivočelých psů. Neuvažovali, jen křičeli, zatímco Ježíš mlčel. Vedli ho až na sráz hory, aby ho srazili dolů. Tento evangelní úryvek končí slovy: «On však prošel jejich středem a ubíral se dál». O jaké důstojnosti to svědčí – Ježíš svým tichem zdolává onu rozběsněnou hordu a jde pryč, protože ještě nepřišla jeho hodina. Totéž se stane na Veliký pátek – lidé, kteří o Květné neděli Ježíše oslavovali a volali na něj «Hosana synu Davidovu», nyní křičí «Na kříž s ním!». Změnili se. Ďábel rozsel v jejich srdcích lež – a Ježíš mlčel.”

Učí nás tak, že ticho se stává jedinou zbraní proti jednání, které nechce vidět pravdu, vyvodil papež František:

“Toto ticho vítězí, avšak skrze kříž. Je to Ježíšovo ticho. Kolikrát se v rodinách začne diskutovat o politice, sportu, penězích a rodina se postupně rozpadá. Na těchto nekonečných debatách je patrné působení ďábla, který touží po zkáze… Zde nastupuje ticho. Vyslovit své mínění a pak mlčet. Pravda je totiž mírná, tichá, nehlučí. To, co Ježíš učinil, není snadné, ovšem spočívá zde důstojnost křesťana, ukotvená v Boží síle. Ve vztahu k lidem, kteří nemají dobrou vůli, kteří se zaměřují jen na skandály, kteří usilují o rozkol a pustošení, a to i v rodinách, je třeba mlčet. Mlčet a modlit se.”

První poprázdinovou ranní homilii Svatý otec uzavřel následující prosbou:

“Kéž nám Pán dává milost, abychom dokázali rozlišit, kdy mluvit a kdy mlčet. A to v celém životě – v práci, doma, na veřejnosti…všude. Tak budeme lépe následovat Ježíše.”

(jag)

3. září 2018, 14:11