Hledejte

Vatican News
Papež František s účastníky plenárního zasedání Papežské rady pro jednotu křesťanů Papež František s účastníky plenárního zasedání Papežské rady pro jednotu křesťanů  (Vatican Media)

Papež František: Duch vede k pravé jednotě, jež není uniformitou

Přitažlivost letničních a evangelikálních hnutí pro katolíky se může stát příležitostí k sebezpytování a pastorační obnově, řekl papež František v promluvě k účastníkům plenárního zasedání Papežské rady pro jednotu křesťanů, v čele s jejím předsedou kardinálem Kochem.

Johana Bronková - Vatikán

Svatý otec v úvodu zmínil jako „významná a útěšná“ svá nedávná setkání s představiteli křesťanů jiných náboženských tradic:

„Společná modlitba s představiteli pravoslavných církví a východních pravoslavných v Bari, ve společenství s těmi, kdo trpí na milovaném a trýzněném Blízkém východě, nám připomněla, že nesmíme zůstávat lhostejní k utrpení - bohužel stále ještě aktuálnímu - mnoha našich bratří a sester.“

Papež připomněl také svou návštěvu v ženevském sídle Ekumenické rady církví u příležitosti 70. výročí vzniku této instituce a oslavu 50. výročí katolické charismatické obnovy, která probíhala společně s členy letničního hnutí.

„To byly některé význačné okamžiky ekumenické cesty, k jejímuž uskutečňování jsou povoláni všichni křesťané, prostřednictvím společného putování, společné modlitby a společné práce, v očekávání, že nás Pán přivede k obnovení plné jednoty.“

Rozlišovat a uznávat přítomnost Ducha

František pak obrátil pozornost k tématu probíhajícího plenárního zasedání, které se zabývá otázkou letničních, charismatických a evangelikálních skupina a jejich vztahu ke konceptu jednoty. Jak papež konstatoval, konkrétní formy společenství, inspirovaných těmito hnutími, jsou často úzce vázány na zcela určitý geografický, kulturní a sociální kontext. Proto se v promluvě věnoval obecným rysům těchto jevů:

„Především máme povinnost rozlišovat a uznávat přítomnost Ducha svatého v těchto společenstvích a usilovat o budování vazeb autentického bratrství. Proto je zapotřebí rozšířit příležitosti k setkání a překonat vzájemnou nedůvěru, vedenou častokrát neznalostí a nedostatečným porozuměním. Mezi aktivitami, které lze sdílet, je modlitba, naslouchání Božímu slovu, služba potřebným, hlásání evangelia, obrana důstojnosti člověka a lidského života.“

Příležitost k sebezpytování

Bratrské setkání může obohatit také katolíky o zkušenost mnoha křesťanů, kteří prožívají svou víru a vzdávají Bohu chválu jiným způsobem než my, a zároveň pomůže členům těchto hnutí k překonání předsudků o katolické církvi a k uznání nedocenitelného pokladu tradice obdržené od apoštolů a uchovávané v dějinách, dodal Svatý otec.

„Jsem si vědom, že v mnoha případech vztahy mezi katolíky a letničními, charistmatiky a evangelikály, nejsou snadné. Náhlé povstávání nových komunit napojených na osobnosti některých kazatelů výrazně odporuje eklesiologickým principům a zkušenostem historických církví a může skrývat záludnost, když dovoluje nechat se unášet na vlnách chvilkových emocí a uzavírat zkušenost víry do chráněného a zajištěného prostoru. Skutečnost, že pro nemálo katolických věřících jsou tyto komunity přitažlivé, je důvodem k rozbrojům, ale může se z naší strany stát také příležitostí k sebezpytování a k pastorační obnově.“

Otevřenost srdce

 S odvoláním na II. vatikánský koncil papež František zdůraznil, že mnoho těchto komunit žije autenticky křesťanskou zkušenost vycházející z Božího slova a polušnou působení Ducha svatého, který vede člověka k lásce, svědectví a službě. Z tohoto bohatství mohou čerpat také katolíci, protože církev roste tehdy, když je věrná Duchu svatému, nemá strach ze přijetí a zároveň s vážností rozlišuje jeho svěží novost.

„Je tedy zapotřebí vyhýbat se setrvávání na statických a neměnných pozicích, aby bylo možné podstoupit riziko odvážného postupu v šíření jednoty ve věrné poslušnosti církvi a bez zhášení Ducha (srov. 1 Sol 5, 19). Právě Duch totiž tvoří a obnovuje novost křesťanského života, a tentýž Duch přivádí všechno k pravé jednotě, která není uniformitou.“

Naše vztahy se tedy musí projevovat otevřeností srdce, hledáním společenství a pozorným rozlišováním, uzavřel papež František. Dříve než udělil své požehnání ocenil rovněž vztahy rozvíjené Papežskou radou pro jednotu křesťanů s letničními, charismatiky a evangelikály na mezinárodní úrovni v rámci Global Christian Forum.

28. září 2018, 11:47