Hledejte

Vatican News
Pope Francis Pope Francis  (ANSA)

Papež k Asociaci italské policie: Přispíváte k obnově osobních a sociálních vztahů

Římský biskup František se dnes ve vatikánské aule Pavla VI. setkal se 7 tisíci členy Národní asociace italské policie.

Tato organizace nabízí členství nejen policistům, ale každému, kdo sdílí její hodnoty a aktivity, čímž – jak zdůraznil papež hned v úvodu svojí promluvy – „vytváří velkou rodinu, která zapojuje a přijímá každého občana s cílem šířit kulturu zákonnosti, respektu a bezpečnosti.“

Bez těchto základů nemůže žádný sociální kontext sledovat obecné dobro, ale stane se dříve či později spletí vzájemně nesouvisejících a často protikladných osobních zájmů. Dobro společnosti totiž není dáno blahobytem většiny nebo respektováním práv »těměř všech«. Je naopak dáno dobrem kolektivu tvořeného všemi lidmi, takže »trpí-li jeden, trpí s ním všichni« (srov. 1 Kor 12,26).“

Když chybí zákonnost a bezpečnost – pokračoval papež - jsou prvními poškozenými vždycky ti nejslabší, protože mají méně prostředků, jak se bránit a postarat se o sebe. Proto je nezbytné, jak o to usilujete, vnášet do společnosti kvas rovnosti a bratrství.

Uvažujeme-li pozorně o prvních křesťanských stoletích, vidíme, jak evangelní hodnoty radikálně proměnily život a mentalitu celé lidské společnosti. Zvěst o všelidském bratrství nesená prvními Ježíšovými učedníky a jejich nástupci postupně podkopala základy, jimiž se ospravedlňovalo otroctví, které tak bylo prohlédnuto jako mrzkost a odstraněno. Stejně tak poselství Boha, který na kříží umírá se slovy odpuštění a nikoli obvinění, převrací hierarchii hodnot a dává novou důstojnost opuštěným a vyloučeným. Také Ježíšovo chování vůči ženám, nemocným a dětem přineslo hlubokou kulturní proměnu ve srovnání s tím, co bylo »před Kristem« a zároveň označilo za nespravedlivé jakékoli násilí či netečnost ve vztahu k těmto kategoriím lidí.“

„Hodnoty solidarity a pokoje, jež mají v Ježíšově Osobě a učení svůj vrchol, dokáží obnovovat  osobní i sociální vztahy také dnes. A právě to přejeme naší době. Víme přece, že láska, pokud ji prokazujeme, mění svět i dějiny, třebaže účinky nevidíme hned. Je to náš cíl, a k tomu přispíváte jako Národní asociace italské policie pokaždé, když se podle příkladu svého patrona, sv. Michaela Archanděla, stavíte proti všemu, co zraňuje a ničí člověka“ – končil papež František svoji dnešní promluvu.

 

(mig)

29. září 2018, 19:34