Hledejte

Vatican News
Papež František v Palermu Papež František v Palermu  (AFP or licensors)

Papež v Palermu: Potřebujeme mnoho kněží jako byl don Pino Puglisi

Papež František se dnes ráno vydal na jednodenní apoštolskou návštěvu na Sicílii. Cílem této cesty bylo uctít 25. výročí smrti dona Pina Puglisiho, zavražděného mafií.

Johana Bronková - Vatikán

Hlavní událostí sicilské cesty papeže Františka byla pocta památce bl. Pina Puglisiho. Jak jsme již řekli, na dnešní den připadá čtyrt století od vraždy tohoto kněze. Svatý otec ve své homilii vyslovil důrazné napomenutí a výzvu na adresu mafie: „Přestaňte myslet na sebe a své peníze, obraťte se k pravému Bohu, k Ježíši Kristu“.

 

Kdo nenávidí svého bratra a tvrdí, že miluje Boha je lhář, usvědčuje ho z toho víra, o níž tvrdí, že ji má, víra, která vyznává Boha – lásku. Na těchto slovech své homilie při mši svaté na palermském Foro Italico, papež František založil své rozhodné odsouzení mafie. „Slovo nenávist – zdůraznil papež po příletu do sicilské metropole vrtulníkem z Piazza Armerina – je nutné vymazat z křesťanského života“. „Nelze věřit v Boha a utlačovat svého bratra“:

„Není možné věřit v Boha být mafián. Kdo je mafián, nežije jako křesťan, protože se svým životem rouhá jménu Boha, která je láska. Potřebujeme dnes muže a ženy lásky, nikoli muže a ženy cti; služby – a nikoli útlaku. Potřebujeme kráčet společně, nikoli usilovat o moc.“

Tato cesta si žádá pravou konverzi, která promění dokonce i mafiózní vyhrožování v autentickou důvěru v Pána:

„Jestliže mafiózní litanie zní: „Ty nevíš, kdo jsem já“, křesťanská říká: „Já tě potřebuji“. Jestliže mafiózní vyhrožování zní: „To si vypiješ“, křesťanská modlitba říká: „Pane, pomoz mi milovat“. Proto říkám mafiánům: změňte se, bratři a sestry! Přestaňte myslet sami na sebe a na své peníze. Víš přece, víte to, že „rubáš nemá kapsy“. Nic si s sebou nevezmete. Obraťte se k pravému Bohu Ježíše Krista, drazí bratři a sestry! A já vám říkám, mafiáni: pokud to neuděláte, váš život bude ztracen a bude to ta nejhorší ze všech proher.“

Otec Pino žil svůj život jako chudý mezi chudými. „Nežil proto, aby byl vidět, nežil ani z apelů proti mafii a nespokojoval se ani se snahou v ničem se nespléct – nýbrž rozséval dobro,“ zdůraznil papež v homilii. Proti úpadkové logice bůžka peněž stavěl don Pino krásu Boha lásky. Jeho život byl vítězný, jak ztrvrdil i svým úsměvem ve chvíli smrti:

„Před 25 lety, když umíral v den svých narozenin, korunoval své vítězství úsměvem –  a jeho úsměv nedal v noci spát jeho vrahovi, který později řekl: „v jeho úsměvu bylo jakési světlo“. Otec Pino byl bezmocný, avšak jeho úsměv předával Boží sílu. Nebyla to oslepující záře, ale vlídné světlo, které se šíří v nitru a rozsvěcuje srdce.“

Potřebujeme mnoho kněží, jako byl don Pino, pokračoval papež František, kněze úsměvu, který nebere věci na lehkou váhu, ale prozrazuje, že jejich jediným bohatstvím je Boží radost. Don Pino věděl, že riskuje, ale věděl především, že skutečným nebezpečním v životě je neriskovat, živořit v pohodlnosti, průměrnosti a kompromisech:

„Kéž nás Bůh osvobodí od nizkého života, spokojujícího se s polopravdami. Polopravdy nemohou nasytit srdce, nemohou činit dobro. Kéž nás Bůh osvobodí z malosti života, který se točí kolem „prkotin“. Kéž nás osvobodí od představy, že vše je dobré, když je dobře mě a ostatní ať si poradí. Kéž nás osvobodí od toho, abychom se považovali za spravedlivé, když neděláme nic proti nespravedlnosti. Kdo nedělá nic proto, aby se neděla nespravedlnost, není spravedlivým mužem či ženou. Kéž nás osvobodí od představy, že jsme dobří jen proto, že neděláme nic zlého. Jak říkal jeden světec: „Je dobré nečinit nic zlého. Ale je zlé nečinit nic dobrého“ (S. Alberto Hurtado). Pane, dej nám přání činit dobro, hledat pravdu a nenávidět lež, volit si oběť a ne lenost; lásku, a ne nenávist; odpuštění a ne pomstu.“

Papež František zdůraznil, že vítězný život není ten, který se jako takový jeví očím světa, protože zdánlivě uspokojuje všechny potřeby, nýbrž ten, který ukazuje Ježíš. Jedině láska totiž přináší vnitřní osvobození a dává pokoj a radost. „Pravá moc je služba a nejsilnější hlas není ten, který nejvíc křičí, nýbrž modlitba. A největší úspěch není vlastní sláva, nýbrž svědectví,“ řekl papež František ve své homilii při mši svaté ke cti bl. Pina Puglisiho, palermského kněze zavražděného před 25 lety mafií.

15. září 2018, 19:40