Hledejte

Vatican News
Audience pro účastnice sympóziua Mezinárodní unie benediktinek Audience pro účastnice sympóziua Mezinárodní unie benediktinek  (Vatican Media)

Papež k benediktinkám: Vaše modlitba dává hlas lidstvu i stvoření

Papež František přijal účastnice sympózia Mezinárodní unie benediktinek. Sto dvacet řeholnic z celého světa reprezentuje na 14 tisíc mnišek a sester z řádů a kongregací inspirovaných řeholí sv. Benedikta.

Johana Bronková - Vatikán

Sjely jste se do Říma, abyste přemýšlely  nad tím, „jak po půldruhém tisíciletí duch sv. Benedikta nepřestává rezonovat a působit,“ poznamenal v úvodu Petrův nástupce a zastavil se nad mottem setkání „Všichni ať jsou přijímáni jako Kristus“. Tato pobídka k pohostinnosti z 53. kapitoly Benediktovy řehole navazuje na Ježíšova slova „Byl jsem cizinec a přijali jste mne“, dodal František.

„Po staletí jsou benediktinské kláštery proslulé jako místa přijetí, modlitby a velkorysé pohostinnosti. Věřím, že během svých společných reflexí nad tímto tématem a ve sdílení zkušeností vyvstanou různé nové způsoby, jakými lze ve vašich klášterech pokračovat v tomto zásadním evangelním díle.“

Vaše modlitba obohacuje dech církve

Papež pak odkázal k  heslu „Ora et labora“, modli se a pracuj, aby zdůraznil další klíčový rozměr benediktinské spirituality, důraz na liturgii hodin a eucharistii.

„Vaše modlitba každodenně obohacuje, abych tak řekl, „dech“ církve. Je to modlitba chvály, v níž dáváte hlas celému lidstvu i stvoření. Je to modlitba díkuvzdání za nesčetné a trvalé Pánovy dary. Je to prosebná modlitba za utrpení a úzkosti mužů a žen naší doby, zejména chudých. Je to přímluvná modlitba za ty, kdo trpí nespravedlností, válkou a násilím, a jejichž důstojnost je narušována. Nesetkáváte se s těmito lidmi fyzicky, ale jste jejich sestrami ve víře a v Kristově těle. Hodnotu vaší modlitby nelze poměřovat, avšak je bezpochyby převzácným darem. Bůh vždy slyší modlitby pokorných srdcí, plných slitování.“

Sloužíte jako ochránkyně krásy

František poděkoval také za pečující přístup ke světu typický pro benediktinské řeholnice.

„Jako ženy dokážete vycítit a zvláštním způsobem docenit krásu a harmonii stvoření. Vaše kláštery stojí často v místech mimořádné krásy, kam se lidé přicházejí modlit, nacházet ticho a kontemplovat nádheru stvoření. Chci vás povzbudit, abyste v tomto stylu a této službě pokračovaly, aby Boží díla byla obdivována. A mluvte o Něm mnoha lidem.“

Na závěr papež František ocenil také jednotu v různosti, dosvědčovanou sestrami benediktinských kongregací z různých částí světa. „Vnášíte do života církve vzácný dar svého ženského svědectví dobroty, víry a velkorysosti, po vzoru Svaté Matky církve, Panny Marie,“ zakončil římský biskup a s příslibem své vlastní modlitby se svěřil modlitbám benediktinek.

8. září 2018, 11:45