Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto  (AFP or licensors)

Papež: Falešným soucitem vytěsňujeme nemocné a trpící

Svatopetrské náměstí dnes zaplnilo třicet tisíc věřící, aby se s Petrovým nástupcem pomodlili k Matce Boží.

Krátce před polední modlitbou papež František komentoval dnešní evangelium.

„Evangelium této neděle (Mk 7,31-37) podává epizodu o zázračném uzdravení hluchoněmého, které způsobil Ježíš. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. On však na něm vykonává řadu různých gest a především ho bere stranou od zástupu. Stejně jako při jiných příležitostech Ježíš jedná vždy diskrétně, nepřeje si zapůsobit na lidi, nevyhledává popularitu a úspěch, nýbrž touží jedině po tom, aby lidem prokázal dobro. Tímto postojem nás učí, že dobro se má konat bez rozruchu a okázalého vychloubání, aniž bychom o něm vytrubovali. Koná se v tichu“.

Po společné mariánské modlitbě Petrův nástupce všem přítomným udělili apoštolské požehnání. V závěru poledního setkání s věřícími na Svatopetrském náměstí se papež František zmínil o duchovním programu pro rodiny, který byl v sobotu, na svátek Narození Panny Marie, zahájen v loretánské svatyni, a o dnešním blahořečení ve štarsburské katedrále Panny Marie:

„Dnes se ve Štrasburku slaví beatifikace Alfonsy Marie Eppingerové, zakladatelky Sester Nejsvětějšího Spasitele. Vzdejme díky Bohu za tuto odvážnou a moudrou ženu, která za utrpení, v tichu a modlitbě svědčila o Boží lásce především těm, kteří byli nemocni na těle i na duchu. Všichni společně jí zatleskejme!“

PLNÉ ZNĚNÍ dnešní papežovy promluvy je ZDE.

(jag)

 

9. září 2018, 14:11