Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papež: Budoucnost není v uniformním myšlení

„V protikladu k rozvojovému paradigmatu technokratického typu, s jeho logikou nadvlády a kontroly reality upřednostňující ekonomické zájmy, mají náboženství velikou roli v dnešní společnosti, zejména díky svému novému pohledu na člověka, který vychází z Boha, Stvořitele lidí a vesmíru“, je přesvědčen papež František, který zaslal do rodné Argentiny poselství na právě probíhající Mezináboženské fórum.

Setkání, jehož se účastní zástupci křesťanských církví, výkonný ředitel Latinskoamerického židovského kongresu spolu s dalšími akademickými a náboženskými představiteli předjímá vrcholnou schůzku dvaceti hospodářsky nejvyspělejších států světa. Summit G20 bude na přelomu listopadu a prosince vůbec poprvé hostit právě Buenos Aires.

„Každý pokus o autentický hospodářský, sociální či technologický rozvoj by měl přihlížet k lidské důstojnosti. Je důležité pohlédnout člověku do očí a nepojímat jej jako pouhé číslo v chladných statistikách“, naléhá Svatý otec. Náboženství naopak podněcuje předsvědčení, že „člověk je původce, střed a cíl veškerého hospodářsko-společenského života“ (Gaudium et Spes,63). Nabízí tudíž nový pohled na člověka a realitu, který nedychtí po manipulaci a ovládnutí, nýbrž respektuje vlastní přirozenost a poslání celého stvoření“, píše papež a dodává: „Jelikož jsme všichni byli stvořeni stejným Otcem, pojí nás se všemi bytostmi univerza neviditelné svazky a tvoříme jakousi univerzální rodinu, vznešené společenství, které nás vede k posvátné, láskyplné a pokorné úctě (Laudato si´,89).

Římský biskup v poselství připomíná „množství tíživých situací, které se netýkají pouze našich zapomenutých a bezprizorných bratrů a sester, nýbrž ohrožují lidstvo jako celek.“ V tomto rámci mohou náboženství ukázat plodnost vzájemného dialogu při hledání co nejlepších řešení, přičemž zmíněný dialog není zřeknutím se vlastní identity, ale oboustranným obohacením a respektováním odlišných názorů. „Není totiž možné stavět společný domov bez lidí, kteří smýšlejí jinak, či bez toho, co považují za důležité a co patří k jejich nejhlubší identitě“, vysvětluje František a vybízí k budování bratrství, které nebude „laboratorní“.  Budoucnost totiž spočívá v „uctivém soužití“ rozdílností, nikoli v „unifikaci rozdílů do uniformního, teoreticky neutrálního myšlení“. V závěru papež apeluje na ochranu společného domova, a to prostřednictvím zájmu o celé lidstvo. „Všichni jsou v této snaze nezbytní, a proto můžeme, jako Boží nástroje, spolupracovat v péči o stvoření a jeho obraně; každý na základě své zkušenosti, kultury, nadání a víry“, uzavírá Petrův nástupce poselství na Mezináboženské forum, které se koná v Buenos Aires.

(jag)

27. září 2018, 13:53