Hledejte

Vatican News

Papež promluvil ve videoposelství k obyvatelům Litvy, Lotyšska a Estonska

“Přestože přicházím jako pastýř katolické církve, chtěl bych přinést poselství pokoje, dobré vůle a naděje do budoucnosti pro vás pro všechny,” říká papež František úvodu videoposelství, v němž se dnes večer obrátil k obyvatelům Litvy, Lotyšska a Estonska. Na čtyřdenní cestu do Pobaltí se vypraví v tuto sobotu, 22. září.

“Má návštěva se sbíhá se 100. výročím nezávislosti vašich národů a přirozeně uctí všechny všechny ty, jejichž oběti v minulosti umožnili svobodu přítomného okamžiku. Svoboda, jak víme, je pokladem, který musí být neustále uchováván a předáván novým generacím jako vzácné dědictví. V dobách temnoty, násilí a pronásledování planem svobody nehasne, nýbrž živí naději v budoucnost, ve které důstojnost, daná Bohem každému člověku, bude ctěna a všichni pocítí své povolání ke spolupráci na budování spravedlivé a bratrské společnosti.

Tento smysl pro solidaritu a službu společnému dobru je dnes více než kdy dříve zapotřebí. Je mým přáním, aby se tato návštěva stala zdrojem povzbuzení pro všechny lidi dobré vůle, kteří se nechávají vést nejhlubšími duchovními a kulturními hodnotami zděděnými z minulosti, pokojně pracují, aby se zmírnilo utrpení našich potřebných bratří a sester, a šíří jednotu a harmonii na všech úrovních společnosti.”

Na závěr papež František děkuje všem, kdo se podílejí na přípravách jeho návštěvy, a obyvatele všech tří zemí ujišťuje o své modlitbě a uděluje jim své požehnání.

(job)

20. září 2018, 19:02