Hledejte

Vatican News
2018.09.17 Cardinale Sandri a San Lazzaro congregazione armena mechitarista 2018.09.17 Cardinale Sandri a San Lazzaro congregazione armena mechitarista 

Nadále osvěcujte život arménského lidu

Petrův nástupce zaslal dopis členům mužské řehole arménského ritu, tzv. mechitaristům (C.A.M.).

Tato arménská katolická mnišská komunita nese jméno podle svého zakladatele Petra Manuky ze Sebasty (+1749), zvaného Mechitar (arménsky Utěšitel). Vznikla roku 1701 v Istanbulu pod názvem Arménští mniši svatého Antonína opata. Roku 1703 přesídlil řád do Morey a r. 1715 v důsledku turecké okupace do Benátek, kde obdržel ostrůvek San Lazzaro, na kterém se dosud nachází jeho klášter. Právě tam byl papežův list přečten prefektem Kongregace pro východní církve kardinálem Leonardem Sandrim tuto neděli (16.9.) u příležitosti 300. výročí založení tamějšího kláštěra.

Papež František v listu adresovanému papežskému delegátovi mechitaristů mons. Levon Boghos Zékiyanovi zmiňuje zakladatele řádu Mechitara, kterému papež Pius XII. v roce 1952 udělil titul ctihodný, připomíná stručně dějiny řehole, která je „zářivým výrazem arménské spirituality a kultury,“  jakož i pilíře této specifické mnišské spirituality.

„Svatý stolec – píše František – vždycky choval Mechitara a jeho syny ve velké vážnosti, věnoval jim pozornost a podporoval je. Ostrov Svatého Lazara se spolu s klášterem ve Vídni stal pulsujícím srdcem života této řeholní kongregace. [... ] Mechitarská identita – píše dále papež – je především mnišská a vyžaduje úplné zasvěcení se Bohu. Toto povolání je neuskutečnitelné bez reálného bratrského společenství a bez naprosté, celistvé a radostné odevzdanosti slibům chudoby, čistoty a poslušnosti, jež jsou zdrojem pravé obnovy a bezpečnou zárukou v nesnázích dneška.“

 

(mig)

17. září 2018, 17:29