Hledejte

Vatican News
Čínští katolíci v modlitbě před bazilikou P. Marie z Šešan v Šanghaji Čínští katolíci v modlitbě před bazilikou P. Marie z Šešan v Šanghaji 

Papež František napsal list čínským katolíkům

Papež František adresoval poselství čínským katolíkům a všeobecné církvi. Týká se dohody podepsané minulou sobotu mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou ohledně biskupských nominací a rovněž uznání biskupů ustanovených komunistickou vládou a vysvěcených bez papežského mandátu.

V dnes zveřejněném poselství se František zmiňuje o obavách a pochybnostech, které doprovázely čínsko-vatikánské vyjednávání. Přiznává, že někteří katolíci v Číně se cítili opuštěni Svatým stolcem a kladli si „trýznivou otázku“ po smyslu utrpení, které snášeli, aby obhájili věrnost Petrovu nástupci. Papež František ujišťuje, že tato věrnost, vytrvalost ve zkouškách a další bolestné zkušenosti patří k duchovnímu pokladu celé církve.

Ze své strany papež očekává od čínských katolíků víru Abraháma, který se nebál vykročit do neznáma. Neučinil tak s ohledem na příznivé okolnosti, nýbrž protože důvěřoval Bohu. Papež se zmiňuje také o podzemní církvi. Jak vysvětluje, její vznik byl reakcí na neoprávněné zasahování do vnitřních záležitostí církve a kontrolu ze strany státu a měl sloužit zachování celistvosti víry. František nicméně zdůrazňuje, že není normální formou života církve.

V pasáži věnované sejmutí kanonických trestů z biskupů vysvěceních bez papežského pověření, Petrův nástupce uvedl, že od nich očekává konkrétní a viditelná gesta, vyjadřující jejich obnovenou jednotu se Svatým stolcem, a také zachováni věrnosti navzdory obtížím. Papež v tomto kontextu vybízí církev v Číně, aby vykročila na cestu smíření, uzdravení ran z minulosti a návratu jednoty mezi všemi katolíky.

František podotýká, že uzavřená dohoda poprvé zakotvuje trvalé prvky spolupráce mezi čínskou vládou a Svatým stolcem. Vyjadřuje naději, že se díky tomu podaří zaručit katolickému společenství dobré pastýře. Zároveň dodává, že hledání dobrých kandidátů na biskupy je úkolem všech katolíků.

Římský biskup kromě toho dodává, že katolíci v Číně mají být dobrými občany, milovat svou vlast a sloužit jí poctivě a s nasazením. Tento postoj od nich může vyžadovat také kritická slova, aby se podíleli na budování spravedlivější společnosti.

V závěru poselství se František obrací k čínské vládě a vybízí k pokračování zahájeného dialogu. Konstatuje, že současné kontakty jsou užitečné k překonávání konfliktů z minulosti, rovněž nedávné, a mohou znamenat otevření nové kapitoly pokojnější a konkrétní spolupráce. V tomto kontextu papež vybízí také k navázání nových vztahů mezi státními představiteli a představenými církevního společenství na lokální úrovni.

(job)

26. září 2018, 14:44