Hledejte

Vatican News
Biskupská synoda Biskupská synoda 

Apoštolská konstituce Episcopalis communio reformuje strukturu Biskupské synody

Necelý měsíc před zahájením synody o mládeži vydal papež František apoštolskou konstituci Episcopalis communio reformující strukturu biskupské synody, církevního orgánu ustanoveného v roce 1965 papežem Pavlem VI. Za více než 50 let se synoda sešla sedmadvacetkrát.

Konzultace Božího lidu a synodální chápání církve, jsou základními kameny apoštolské konstituce, kterou papež František datuje 15. září, tedy necelé tři týdny před začátkem 15. řádného zasedání biskupského synodu na téma “Mladí, víra a rozlišování povolání”, které bude zahájeno 3. října.

František připomíná ustanovení biskupského synodu 15. září 1965 jako “jedno z nejvzácnějších dědictví II. Vatikánského koncilu”, protože tento orgán umožnil “efektivní spolupráci” biskupů s římským biskupem v otázkách vyžadujících “zvláštní znalost a prozíravost pro dobro celé církve”. V této historické chvíli, zdůrazňuje dále papež, kdy se církev vydává na novou “evangelizační etapu” chápanou jako “trvalý misijní stav”, je úkolem biskupské synody stávat se stále lépe nástrojem evangeliace v dnešním světě.

S postupným zdokonalováním tohoto insitutu počítal již Pavel VI. a poslední edici Ordo Synodi vydal v roce 2006 papež Benedikt XVI. Vývoj se odrazil zejména v ustanovení Generálního sekretariátu biskupské synody, tvořeného generálním sekretářem a zvláštní biskupskou radou.

Biskup je současně “mistrem i žákem”, zdůrazňuje papež František. Je poslán k Božímu lidu a zároveň má naslouchat hlasu, kterým skrze něj promlouvá Kristus. Také synoda se proto má stávat stále více “nástrojem naslouchání Božího lidu”, prostřednictvím konzultace věřících v partikulárních církvích. Jakkoli tedy jde o biskupský orgán, platí o něm rovněž, že nefunguje “v oddělení od ostatních věřících”. V Biskupské synodě se má odrážet synodalita církve jako takové. Papež František vyjadřuje naději, že aktivita Synody přispěje rovněž k obnovení jednoty mezi všemi křesťany podle Pánovy vůle a bude se podílet na hledání “takové formy výkonu petrinského primátu, který se bude otevírat nové situaci aniž by se vzdával podstatných rysů svého poslání”.

Základní novinku obsahuje 18. článek, který se týká závěrečného dokumentu synody. Poté, co jej papež schválí, se totiž nově stane součástí řádného magisteria Petrova nástupce a získá tedy zvláštní věroučnou autoritu.

Podle 26. článku bude v krátké době následovat vydání dalších dvou aplikačních dokumentů. Prvním z nich je Instrukce o slavení synodálních shromáždění a o činnosti Generálního sekretariátu biskupské synody a Pravidla pro konání biskupské synody.

(job)

18. září 2018, 15:20