Hledejte

Vatican News
Papež František ve Vilniusu Papež František ve Vilniusu  (ANSA)

Papež k jezuitům: Vstupujte do předpeklí lidské existence

Papež František se setkal s jezuity pracujícími v pobaltských zemích. Neformální audience pro spolubratry se staly již tradicí papežských poutí. Svatý otec poukázal na význam dobrého duchovního rozlišování v současném světě a vybídl, aby vstupovali do předpeklí lidské existence.

K setkání došlo v neděli večer (23. září) na papežské nunciatuře ve Vilniusu, která hostí papeže po celou dobu pouti do Pobaltí. Účastnilo se jej téměř dvě desítky jezuitů, z toho čtyři jezuitští biskupové. Tři z nich pracují v Litvě a jeden přijel z Novosibirsku. „Bylo to velmi srdečné a přátelské setkání. František byl silně zasažen nedělním programem. Zejména jeho posledními body, spojenými s návštěvou míst mučednictví pobaltských zemí. Mučednictví spojeného jak s II. světovou válkou, tak s nacistickou a sovětskou okupací,“ říká P. Tadeusz Cieślak, polský jezuita působící v Lotyšsku, který se setkání s papežem zúčastnil:

„Svatý otec mluvil k jezuitům jako ke svým spolubratřím. Zdůraznil, že za všech okolností má jezuitu charakterizovat apoštolské rozlišování. Řekl dokonce, že „člověk, který dokáže dobře rozlišovat, se neztratí ani v pekle“. Nešlo mu přitom o rétoriku, vychloubání, sociotechniku nebo psychologickou manipulaci, ale o hluboké spojení s Kristem, který sestoupil rovněž do předpeklí.  Svatý otec zdůraznil, že rozlišování duchů je rozlišováním ke spáse, ke sjednocení s Kristem. To mi připadalo velmi důležité. V tomto smyslu řekl: „Máme se setkávat s lidmi v takových situacích, právě předpeklí lidské existence je místem, do kterému jsou poslání kněží, jezuiti také.“ – říká pro Vatikánský rozhlas P. Cieślak.  Papež zdůraznil, že události srovnatelné s II. světovou válkou vůbec neskončily. „Poukázal na to, že podobné holokausty, vězení a mučení se na světě dějí nadále, ačkoli jsou často prováděny v bílých rukavičkách a bez hluboké obeznámenosti s tím, co se děje. Přitom jsme stále vysíláni do těchto situací a stále je potřebné apoštolské rozeznávání, abychom pomáhali člověku utiskovanému, hladovému, chudému, toužícímu po smíření a po milosrdenství,“ dodává polský jezuita.

Nerezignovat na oblast výchovy a vzdělání

Svatý otec posvětil také obraz sv. Petra Fabera, namalovaný bratrem Bronislawem Podsiadlým a přivezneý z Varšavy pro jezuitský dům v Rize. Zvolen byl s ohledem na charakter práce jezuitů v Lotyšsku, kde se zaměřují především na duchovní cvičení a duchovní vedení. Tento oblíbený patron Svatého otce je zároveň patronem jezuitské komunity v Lotyšsku.

„Setkání bylo velmi srdečné, probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. Otec provinciál přiblížil papeži situaci a pastorační priority lotyšsko-litevské provincie. Jezuiti v Litvě vedou dvě školy, přestože jich je sotva 34, což je přirozeně také velká personální zátěž pro provincii,“ pokračuje P. Cieślak. Jak dodává, papež odpověděl, že na oblast výchovy a vzdělání se nesmí rezignovat, že je to velmi důležitá součást pastorace. „František položil důraz právě na pastoraci, ne pouze formování chytrých hlav. Poukázal na to, že je potřeba formovat také srdce a formovat ruce k práci. Člověk nemá mít pouze hlavu napchanou vědomostmi, ale má také cítit srdcem, co je třeba dělat, a umět přiložit ruku k dílu. Bylo to takové povzbuzení pro tuto malou provincii, aby neumdlévala na duchu a dále pracovala, jak se náleží,“ říká P. Cieślak, který se účastnil setkání papeže Františka s jezuity pracujícími v pobaltských státech.

(job)

24. září 2018, 16:40