Hledejte

Vatican News
2018.08.31 Capitolo Generale Oblati di San Giuseppe Promluva papeže k oblátům sv. Josefa 31. srpna 2018  (Vatican Media)

Relativismus podkopává základy víry a vyprazdňuje pojem křesťanské věrnosti

Svatý otec přijal na audienci řeholní kongregaci oblátů sv. Josefa (Congregatio Oblatorum S. Ioseph, Astae Pompejae).

Mám rád svatého Josefa, který má velkou moc. Modlím se více než čtyřicet let modlitbu, kterou jsem našel v jednom starém francouzském misálu a která o svatém Josefovi praví, že „jeho moc umožňuje nemožné“. To je moc svatého Josefa. On nikdy neřekl ne. Z toho bychom měli čerpat odvahu.

- řekl papež v úvodu svojí promluvy k italskému řeholnímu institutu,  jehož zakladatel nosil také jméno tohoto Patrona církve. Svatý Giuseppe Marello (1844-1895), biskup diecéze Asti na severu Itálie založil obláty sv. Josefa koncem devatenáctého století. Dnes působí ve 14 zemích světa (Itálie, Španělsko, Polsko, Nigérie, Bolívie, Brazílie, El Salvador, Mexiko, Peru, USA, Filipíny, Indie, Austrálie) a mají 600 členů (380 kněží). Sídlo generálního představeného je v Římě.

Papež František přijal jejich padesátičlennou generální kapitulu, která si v těchto dnech zvolila nového generálního představeného, jímž se stal o. Jan Pelczarski O.S.I. z Polska.

Jste povoláni překypovat činorodou prostotou svatého Josefa a dosvědčovat ve světě osobité poselství útěšné zprávy, že Bůh používá k sázení a růstu Svého království všechny, zejména ty nejnepatrnější a lidsky nezkušené.

„Nadále žijte a pracuje v církvi a ve světě – pokračoval papež - za pomoci prostých a podstatných ctností Ženicha Panny Marie: pokorou, která přitahuje náklonnost Otce; důvěrností s Pánem, jež posvěcuje veškerou křesťanskou činnost; tichostí i skrytostí; jednotou v horlivosti i pracovitosti při plnění Pánovy vůle v duchu výstižného motta, které vám jako program zanechal váš zakladatel: »Doma buďte jako kartuziáni a venku jako apoštolové«.“

Svatý Giuseppe Marello vybízel svoje duchovní syny, aby kladli na první místo lásku a poslušnost nauce a ukazatelům papeže. Tehdy byla doba racionalismu nevraživého k jakémukoli duchovnímu dogmatu. V naší době se šíří relativismus, který podkopává základy víry a zbavuje významu samotnou myšlenku křesťanské věrnosti. Je tedy více než aktuální pokyn vašeho zakladatele, abyste především dosvědčovali věrnou lásku ke Kristu a Jeho církvi. Lidi v každé části světa a zejména mladé, ke kterým se obracíte svým apoštolátem, učte životem i skutky, že příklad Josefa Nazaretského, jenž se plně zasvětil Ježíši, je stále tou nejjednodušší, nejjistější a nejpodmanivější cestou k uskutečnění plného a radostného křesťanského života a povolání.“

 

„Tváří v tvář mělké kultuře, která vychvaluje vlastnictví materiálních dober a slibuje štěstí v  nebezpečných zkratkách – řekl dále Svatý otec - nepřestávejte stimulovat mladé lidi, aby se duchovně utvrzovali a osobnostně zráli a uměli prokazovat sílu i něhu. Největší radost je mluvit k mladým o Ježíši Kristu, číst s nimi evangelium a společně ho konfrontovat s životem. Toto je nejlepší cesta k vytvoření solidní budoucnosti.“

Na přímluvu obou Josefů: patrona všeobecné církve a vašeho zakladatele ať dá Pán plody vašemu úsilí na generální kapitule a podporuje vaše řeholní rodiny: obláty, oblátky, spolupracovníky a laiky sdílející vaši spiritualitu. Ze srdce vám všem žehnám a prosím, abyste se za mne modlili.“

 

Končil Svatý otec dnešní promluvu na setkání s obláty sv. Josefa.

 

(mig)

31. srpna 2018, 17:46