Vatican News
Logo apoštolské cesty Logo apoštolské cesty 

Papežské poselství do Irska před nadcházející cestou

Papež František se ve zvláštním videoposelství obrátil na obyvatele Irské republiky, kam se v sobotu vydá na 24. zahraniční apoštolskou cestu svého pontifikátu. Papežův pozdrav irskému národu vám přinášíme v plném znění:

Drazí přátelé,

za několik dní navštívím Irsko u příležitosti Světového setkání rodin, a proto bych rád celému irskému národu zaslal srdečný pozdrav: I´m exciting to think I´ll come back to Ireland! Jsem rozrušený z myšlenky, že se zase vrátím do Irska!

Jak víte, Světové setkání oslavuje krásu Božího plánu s rodinou a je také příležitostí k tomu, aby se rodiny pocházející ze všech koutů světa potkaly a vzájemně podpořily ve svém specifickém poslání. Rodiny dnes musí řešit mnoho problémů ve svém úsilí o vtělování věrné lásky, výchovu dětí ke správným hodnotám a o to, aby se v širším společenství stávaly kvasem dobroty, lásky a vzájemné péče. To všechno vy ale víte.

Doufám, že se tato příležitost stane pramenem nového povzbuzení pro rodiny ve všech částech světa, a zejména těch, které budou přítomné v Dublinu. Kéž by nám Světové setkání připomnělo základní místo rodiny v životě společnosti a při utváření lepší budoucnosti pro mladé lidi. Mládež je budoucnost! Je velmi důležité připravovat mladé lidi na budoucnost, připravovat je dnes, v přítomnosti, avšak vycházet z minulých kořenů. Mladí a dědové. To je velmi důležité.

Ačkoli zvláštním důvodem mého pobytu v Irsku je Světové setkání rodin, přál bych si, aby tato návštěva zahrnula všechny členy irské rodiny. Modlím se zejména za to, aby posloužila k posílení jednoty a smíření mezi všemi věřícími v Krista, na znamení onoho trvalého pokoje, o kterém Bůh sní pro celé lidstvo. Všem vám srdečně děkuji. Prosím každého z vás, ať se modlí za to, aby setkání rodin bylo chvílí radosti, klidu, pohlazením laskavé Ježíšovy lásky všem rodinám a vpravdě také všem Božím dětem. Ujišťuji, že jsem vám nablízku modlitbou a prosím vás, abyste se za mne modlili, potřebuji to. Ze srdce vám žehnám.

uzavírá papež František videoposelství obyvatelům Irské republiky, kam povede jeho víkendová zahraniční cesta. Dodejme, že posledním papežem, který navštívil Irsko, byl v roce 1979 sv. Jan Pavel II. V dublinském Phoenix Parku, kde vyvrcholí rovněž nynější Světové setkání rodin při nedělní liturgii, tehdy sloužil mši svatou pro více než milion věřících.

(jag)

21. srpna 2018, 14:15