Hledejte

Vatican News
2018.08.11 Incontro Giovani al Circo Massimo Italská mládež na setkání s papežem na římském hipodromu Circo Massimo 11. srpna 2018.  (Vatican Media)

Papež k italské mládeži: Církev potřebuje váš rozlet, vaše intuice, vaši víru

„Když doběhnete tam, kam jsme my ještě nedošli, mějte trpělivost čekat na nás, jako čekal před prázdným hrobem Jan na Petra“ – řekl Petrův nástupce italské mládeži, která připutovala v sobotu odpoledne do Věčného města.

Antický hipodrom Circo Massimo na úpatí římského pahorku Palatino hostí dnes a celou noc 70 tisíc chlapců a děvčat ze všech italských diecézí. Mnozí z nich přišli pěšky spolu se stodvaceti biskupy a stovkami kněží, aby se setkali s Petrovým nástupcem před říjnovým zasedáním biskupské synody, jejímž tématem jsou právě „mladí lidé, víra a rozlišování povolání“.

Modlitební vigilie byla zahájena v půl sedmé večer. Svatý otec se nejprve v bílém džípu  vydal pozdravit všechny přítomné. Pak následoval úvodní pozdrav, ve kterém jménem všech oslovila papeže jedna z účastnic Elena, která mimo jiné řekla:

Děkujeme za vaše přijetí a naslouchání, děkujeme, že k nám chováte ve svém srdci sympatii a berete nás vážně. Děkujeme za svolání synody o mládeži, čímž se nám dostává příležitosti zakusit péči církve, která je Matkou. Přišli jsme tedy sem, Svatý otče, abychom Vám řekli, že Vás máme rádi a přejeme si jít spolu s Vámi!“

Potom byla papeži předána jako dar zvláštní pastýřská berla, vyřezaná ze dřeva, a Elena pokračující ve svém zdravici k tomu dodala:

Přáli bychom si, aby Vás provázela během synody o mládeži, takže až vás uvidíme v televizi, vzpomeneme si na dnešní setkání. Budeme se modlit za Vás a za biskupy.“

Potom byly papeži položeny tři otázky. První se týkala osobnostního růstu a osobní totožnosti a kladly je 23letá Letizia a 21letý Lucamatteo. Tématem druhé otázky, kterou položila 24letá Martina, byl problém rozlišování povolání. Do třetice se zeptal 27letý Dario na smysl života a víru. Ke všem otázkám a papežovým odpovědím se vrátíme v pondělí.

Sobotní setkání s papežem Františkem se končilo bohoslužbou slova, během níž pronesl Svatý otec dlouhou a pozoruhodnou reflexi na přečtenou pasáž z Janova evangelia: o prázdném hrobu, ke kterému prvního dne po sobotě běželi společně Petr a Jan, když se od Marie Madgalské dozvěděli, že je prázdný. Petrův nástupce mimo jiné řekl:

Ježíšovi učedníci běží, protože dostali zprávu, že z hrobu zmizelo Ježíšovo tělo. Srdce Marie Magdalské, Šimona Petra a Jana jsou roznícena láskou a jejich tep bláznivě stoupá po odmlce, která sugerovala konec. Nejspíš v nich rozněcuje naděje, že znovu uzří Pánovu tvář! Jako onen první den, kdy jim slíbil: „Pojďte a uvidíte“ (Jan 1,39). Jan běží rychleji určitě  proto, že je mladší, ale také proto, že nepřestal doufat po té, co vlastníma očima viděl Ježíše umírat na kříži, kde stál blízko Marie - Matky - a „nakazil se“ její vírou.

Od toho rána, drazí mladí, nejsou dějiny stejné – pokračoval papež. Moment, kdy se zdálo, že triumfuje smrt, ve skutečnosti zjevuje její porážku.

Drazí přátelé, vydali jste se na cestu a přišli jste na tuto schůzku. A nyní je mou radostí cítit, že vaše srdce bijí láskou k Ježíši jako srdce Marie Magdalské, Petra a Jana. A poněvadž jste mladí, jsem já šťastný jako Petr, když vidím vás, že - jako Jan - běžíte rychleji hnáni tepem  svého srdce, které vnímá hlas Ducha oduševňujícího vaše sny. Proto vám říkám: nespokojte se s obezřetným krokem těch, kteří se stavějí na konec řady. Je zapotřebí odvahy, riskovat skok vpřed, směle a bez váhání se jako Ježíš vrhnout do uskutečňování Božího království a přičinit se o bratrštější lidstvo. Budu šťastný, když uvidím, že běžíte zdatněji než ti pomalejší a bázlivější, a jste přitahováni onou tolik milovanou Tváří, kterou adorujeme v eucharistii a rozpoznáváme v těle trpícího bratra. Kéž vás v tomto běhu vpřed pobízí Duch svatý. Církev potřebuje váš rozlet, vaše intuice, vaši víru. A když doběhnete tam, kam jsme my ještě nedošli, mějte trpělivost čekat na nás, jako čekal před prázdným hrobem Jan na Petra. V těchto dnech jste společným putováním zakusili, kolik námahy stojí přijímat bratry a sestry, jež jsou mi po boku, ale také kolik radosti mi může dát jejich přítomnost, přijmu-li je do svého života bez předsudků a přívětivě. Putování o samotě vám umožní ode všeho se oprostit, avšak společná pouť z nás činí lid, Boží lid a dává bezpečí, bezpečí přináležitosti k Božímu lidu... S Božím lidem se cítíš jistý, máš identitu. Jedno africké přísloví praví: „Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li dojít daleko, jdi s někým.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY na římském hipodromu Circo Massimo je ZDE

Bohoslužba slova, po níž papež odjel do Vatikánu, zahájila noc římských kostelů, v nichž byl pro 70 tisíc mladých lidí připraven bohatý program. Ráno se všichni odeberou na Svatopetrské náměstí, kde pro ně bude předseda Italské biskupské konference, kardinál Gualtiero Bassetti spolu s více než stovkou biskupů sloužit nedělní liturgii. V jejím závěru pak mladé účastníky opět osloví Petrův nástupce.

 

(mig)

11. srpna 2018, 20:34