Hledejte

Vatican News
2018.08.29 Udienza Generale 2018.08.29 Udienza Generale  (Vatican Media)

Papež: Ideálem není rozvod, nýbrž jednotná rodina

Letní horka v Římě polevila, a tak se středeční generální audience mohla konat opět na Svatopetrském náměstí, kde se sešlo přibližně 20 tisíc lidí.

Papež se jako obvykle po skončení apoštolské cesty vrátil ve své katechezi k jejímu průběhu, čemuž předcházelo biblické čtení. Bylo vzato příznačně ze Žalmu (Žl 128,1-6), který vypráví o rodině, o štěstí bohabojného muže, požehnaného manželkou a syny svých synů:  »Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách«. Svoji promluvu papež zakončil:

Drazí bratři a sestry, Světové setkání rodin v Dublinu bylo prorockou a útěšnou zkušeností mnoha rodin ubírajících se evangelní cestou manželství a rodinného života, učednických a misionářských rodin, kvasu dobroty, svatosti, spravedlnosti a pokoje. Zapomínáme na mnoho, mnoho rodin, které se věrně věnují sobě a dětem a odpouštějí si, když nastanou problémy. Zapomínáme, protože dnes je móda říkat v časopisech a novinách: »Tenhle se rozešel s tamtou.. Tamta se rozešla s tímhle... a rozvod.« Prosím vás, to není pěkné! Je pravda, že si máme vážit každého a mít úctu k lidem, avšak ideálem není rozvod, ideálem není rozluka a rozpad rodiny. Ideálem je jednotná rodina. Tak je třeba pokračovat, to je ideál!

Příští setkání rodin se bude konat v Římě roku 2021. Připravujte se! Svěřme je všechny pod ochranu Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa – aby ve svých domovech, ve farnostech a společenstvích doopravdy byly radostí pro svět.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

V závěru středeční generální audience obrátil papež pozornost k aktuálnímu dění:

Na tuto sobotu, 1. září, připadá čtvrtý Světový den modliteb za péči o stvoření, který pořádáme v jednotě s pravoslavnými bratry a sestrami a za účasti dalších církví a křesťanských společenství. V letošním poselství vydanému k této příležitosti se věnuji tématu vody, primárnímu dobru, které je třeba chránit a zpřístupnit všem. Jsem vděčný za různé iniciativy, které byly v této souvislosti přijaty v různých místních církvích, řeholních institutech a církevních sdruženích. Všechny zvu tuto sobotu k modlitbě za náš společný dům a za péči o něj.“

Po společné modlitbě Otče náš Petrův nástupce všem požehnal.

 

(mig)

29. srpna 2018, 18:22