Hledejte

Vatican News
2018.08.22 Udienza Generale 2018.08.22 Udienza Generale  (Vatican Media)

Papež: Brát Boží jméno znamená mít vztah k Bohu

Generální audience se dnes vzhledem k panujícímu horku konala opět v klimatizované aule Pavla VI., která pojme 7 tisíc lidí. Dění v aule však bylo přenášeno také na velkoplošné obrazovky, trvale umístěné na Svatopetrském náměstí.

Papež František věnoval středeční katechezi druhému přikázání Desatera. Za tím účelem byly na úvod přečteny dva krátké biblické úryvky. Jeden z knihy Exodus (20,7) o Hospodinově jménu, které nemá být bráno nadarmo, a druhý z Velekněžské modlitby (Jan 17,26). Ježíš zde prohlašuje, že dal toto jméno poznat svým učedníkům, aby v nich byla láska, kterou Jej miluje Otec, a aby v nich byl také On.
Petrův nástupce se nejprve dotknul původního významu slova „nezneužiješ“ [jméno Hospodina], jež se odráží v tradičním českém „nebudeš brát nadarmo“, a věnoval se pak jeho opačnému, tedy pozitivnímu významu:

Tedy „brát Boží jméno“ znamená brát na sebe skutečnost Boha, navázat s Ním pevný a mocný vztah. Nám křesťanům toto přikázání připomíná, že jsme pokřtění. Jak? »Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého«, což říkáme pokaždé, když se znamenáme křížem, abychom svoje každodenní konání žili v reálném a ryzím vztahu s Bohem, tedy v Jeho lásce.
...
Bude-li více křesťanů, kteří na sebe budou brát Boží jméno bez přetvářky a tak praktikovat první prosbu Otčenáše „posvěť se jméno tvé“, bude se církevní zvěsti více naslouchat a stane se věrohodnější. Pokud náš konkrétní život vyjevuje Boží jméno, je patrná krása křtu a velikost daru eucharistie jakožto vznešeného sjednocení našeho a Kristova Těla. Krista v nás a nás v Něm! Sjednocení! To není přetvářka, to je pravda. Není to papouškovaná mluva či modlitba, nýbrž modlitba srdce, milování Pána.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Na konci generální audience pak Svatý otec oslovil společně všechny mladé, staré i nemocné lidi a přítomné novomanžele:

Na dnešek připadá liturgická památka blahoslavené Panny Marie Královny. Matka Boží ať je vaším útočištěm v těch nejobtížnějších chvílích a naučí vás milovat svého Syna stejnou něhou a výlučností jako Jej milovala Ona.“

Pak obrátil pozornost k nadcházející pouti do Dublinu.

Modlete se také za mne, aby blížící se cesta do Dublinu ve dnech 25. a 26. srpna na Světové setkání rodin byla chvílí milosti a naslouchání hlasu křesťanských rodin celého světa. Bůh všem žehnej.

Po společné modlitbě Otče náš udělil Petrův nástupce apoštolské požehnání.

 

(mig)

22. srpna 2018, 16:17