Hledejte

Vatican News
Pedofilia: incontro con vescovi Cile, Papa consegna testo Dichiarazione del Direttore: primo incontro Pedofilia: incontro con vescovi Cile, Papa consegna testo Dichiarazione del Direttore: primo incontro  (ANSA)

Zveřejněn osobní list papeže chilským biskupům z 15. května 2018

Časopis La Civilità Cattolica ve svém posledním čísle (4032, 16. června 2018) zveřejnil dosud oficiálně nepublikovaný osobní list papeže Františka týkající se bolestné kauzy zneužívání svátostí,  církevních pravomocí a svědomí k sexuálním deliktům, pacháným i na nezletilých některými kněžími v Chile. Tento soukromý list adresoval a předal papež osobně každému z třiceti čtyřech chilských biskupů na úvodním setkání během jejich mimořádné květnové návštěvy ve Vatikánu (15.-17. května) jako podklad k reflexi a zpytování.

Tento soukromý list adresoval a předal papež osobně každému z třiceti čtyřech chilských biskupů na úvodním setkání během jejich mimořádné květnové návštěvy ve Vatikánu (15.-17. května) jako podklad k reflexi a zpytování. Desetistránkový dopis přibližuje a analyzuje výsledky zvláštní mise mons. Scicluny, který byl papežem poslán do Chile, aby celou kauzu přešetřil. Chilští biskupové se po rozhovorech s papežem 18. května rozhodli „odevzdat písemně do rukou Svatého otce svoje úřady, aby mohl o každém z nich svobodně rozhodnout“.

Časopis italských jezuitů nyní tento list oficiálně zveřejnil v italském překladu. Papež František v něm vypočítává tři situace, jež vyplynuly z přešetřování celé kauzy: „Vážné nedostatky v kanonickém způsobu zacházení s případy tzv. delicta graviora, zejména pokud jde o přijímání trestních oznámení, která byla vyšetřována nedostatečně anebo vůbec ne“. Za druhé „hanebný nátlak, který byl vyvíjen na osoby pověřené kanonickým vyšetřováním a souzením těchto deliktů“ a za třetí „vážná obvinění, že v seminářích a noviciátech byla formace svěřována kněžím podezřelým z toho, že pratikují homosexualitu.“

Petrův nástupce v závěru svého listu podotýká, že „o idejích se diskutuje, situace se rozlišují. My jsme zde proto, abychom rozlišovali, nikoli diskutovali. [...] Vyvarujme se, prosím, pokušení chtít zachraňovat sami sebe a svoji reputaci – píše dále papež - ale raději společně vyznejme slabost, abychom spolu s Božím lidem našli pokorné a konkrétní odpovědi. Vážnost situace nám nedovoluje tvářit se jako zkušení lovci »obětních kozlů«. Je od nás žádána serióznost a spoluzodpovědnost, abychom přijali tyto problémy jakožto symptomy církevního celku, jež máme analyzovat, a hledali také všechny nezbytné prostředky, aby se tyto problémy již nikdy neopakovaly. To můžeme dokázat pouze tehdy, uznáme-li, že jde o problém všech a nikoli jen některých. Vyřešit jej můžeme jen tehdy, přijmeme-li jej kolegiálně, komunitně a synodálně.“

 

(mig)

19. června 2018, 15:15