Hledejte

Vatican News
Pope Francis Pope Francis  (ANSA)

Rodina jakožto Boží obraz je pouze jedna

Svatý otec dnes přijal delegaci italského Fóra rodinných asociací (Forum delle Associazioni familiari), obdoby našeho Národního centra pro rodinu.

Italské Fórum, založené před 25 lety, sdružuje přes 500 rodinných sdružení, a jeho předsedou je devětatřicetiletý Gigi de Palo, otec pěti dětí. Ten také jménem všech v úvodu pozdravil papeže. Potom se ujal slova Petrův nástupce, který odložil předem připravený text, protože jej ve srovnání s plamenným úvodním pozdravem předsedy Fóra rodinných asociací shledal „poněkud chladným“, jak sám řekl, a pronesl spatra bezmála půl hodinovou promluvu, v níž se nevyhýbal choulostivým tématům. Mluvit dnes o rodině, vyžaduje odvahu, předeslal.

Nejprve zmínil apoštolskou exhortaci Amoris laetitia, k níž poznamenal:

Někteří ji redukovali na sterilní kazuistiku »smí se – nesmí se«. Takoví nic nepochopili.“

Exhortace neskrývá problémy, ale překračuje kazuistiku, pokračoval. Je však třeba číst čtvrtou kapitolu, která já jádrem dokumentu a podává všední spiritualitu manželství.

Rodina je krásné dobrodružství a dnes, což říkám s bolestí, vidíme, že svatba a založení rodiny je pokládáno za jakousi loterii. Buď vyjde anebo nevyjde, což je obrovská povrchnost, protože rodina, obraz Boží, je ten největší dar, který byl lidstvu dán.“

Potom Svatý otec řekl:

Dnes – a je to bolestné – se mluví o diverzifikovaných rodinách, různých typech rodin. Ano, je pravda, že rodina je slovo, které se užívá v přeneseném smyslu. Je rodina rostlinného či živočišného druhu. Avšak rodina jakožto Boží obraz, muž a žena, je pouze jedna.“

Může se stát, že muž a žena nejsou věřící, ale pokud se mají rádi a spojí se v lásce a založí rodinu, jsou obrazem a podobou Boha, i když nevěří. Je to mystérium. Svatý Pavel to nazývá velkým tajemstvím (Ef 5,32), velkou svátostí.

Papež neváhal zmínit také smutnou otázku interrupcí:

Slyšel jsem, že je prý v módě nebo že je běžné, když se během prvních měsíců těhotenství dělají vyšetření a zdá se, že dítě by na tom nemuselo být dobře, nabízí se nejprve řešení: »dáme jej pryč«. Vražda dětí; za účelem poklidného života se likviduje nevinný. V minulém století byl celý svět pohoršen tím, co dělali nacisté. Dnes činíme totéž v bílých rukavičkách.“

Burcoval papež František, který však většinu své promluvy členům italského Národní centra pro rodinu věnoval praxi manželského a rodinného soužití, jak ji podal v již zmíněné čtvrté kapitole apoštolské exhortace Amoris laetitia.

 

(mig)

16. června 2018, 19:32