Hledejte

Vatican News

Před třemi lety navštívil papež František Sarajevo

Johana Bronková - Vatikán

6. června 2015 navštívil papež František Sarajevo. Do města spjaté s balkánskou válkou v letech 1992-95 přijel 18 let po historické návštěvě Jana Pavla II. Přestože od války uplynula dvě desetiletí a na ulicích vítaly papeže rozjásané zástupy mladých lidí, stopy po válečném konfliktu zůstávaly patrné.

„Přišel jsem jako poutník míru a dialogu. Také nejhlubší rány mohou být uzdraveny, jdeme-li cestou, která očišťuje paměť a dává naději do budoucna. Spolupráce mezi různými etniky a náboženstvími na budování společného dobra je možná. Dnes, drazí bratři a sestry, se z tohoto města znovu zvedá volání Božího lidu a všech mužů a žen dobré vůle: Nikdy více válku!“

Papež František během své jednodenní návštěvy Sarajeva opakovaně zdůrazňoval, že Bosna Hercegovina je integrální součástí Evropy a vybízel mezinárodní společenství ke spolupráci jak ne efektivním řešení problémů tak na uzdravení hlubokých ran skrze „očištění paměti a otevření naděje do budoucna“. Pastorační cesta probíhala pod heslem „Pokoj vám!“ Petrův nástupce vybízel k budování mostů mezi kulturami, národy a náboženstvími a k opatrování těch, které již existují. Po setkáních s politickými představiteli, biskupy a kněžími i s mladými lidmi vyvrcholila návštěva ve mši svaté na sarajevském stadionu za účasti 65 tisíc lidí.

Dnešní situace

Kardinál Vinko Puljić upozorňuje na alarmující exodus věřících. Na počátku letošního roku uvedl, že každoročně jich odchází do emigrace na 10 tisíc.  Válečná léta katolickou komunitu zdecimovala, ze země odešlo 250 tisíc katolíků, což znamená téměř polovina všech římskokatolických věřících. „Během války a bezprostředně po ní byla většina katolíku vyhnána ze svých domovů, které byly z velké části zničeny a vyrabovány. Po válce nenastoupila politická ani finanční podpora, jež by napomohla návratu uprchlíků a vyhnanců, “ připomíná kardinál Puljić s tím, že Daytonské dohody nebyly uvedeny do praxe a nejvíce na to doplatila právě chorvatská katolická menšina. „Pokud tady nezůstanou žádní Chorvaté, znamená to, že tu nebudou ani katolíci, protože většina Chorvatů jsou katolíci. Také z toho důvodu je důležité vytvořit situaci rovných práv,“ uvedl sarejevský arcibiskup v rozhovoru pro Papežskou nadaci Kirche in Not.

6. června 2018, 17:14