Hledejte

Vatican News
2018.06.28 Concistoro CPF 2018.06.28 Concistoro CPF  (Vatican Media)

Papež na konzistoři: Nikdo z nás nesmí nad někým pociťovat nadřazenost

Ve vatikánské bazilice se dnes odpoledne konala kardinálská konzistoř, na níž Petrův nástupce kreoval nové kardinály, jejichž jména oznámil 20. května.

Celkem 14 nových kardinálů, z nichž 11 s právem volit příštího papeže, složilo Vyznání víry a převzalo v rámci této bohoslužby slova jmenovací dekrety, birety a prsteny. Petrův nástupce pronesl homilii na úryvek z Markova evangelia (10, 32-45), které podává, jak Ježíš cestou do Jeruzaléma předpovídá svoje Umučení, zatímco učedníci se dožadují privilegií.  

Drazí bratři kardinálové a neo-kardinálové! Cestou k Jeruzalému Ježíš pospíchá před námi, aby nám znovu připomněl, že jedinou věrohodnou autoritou je ta, která se rodí ze sklánění se k nohám druhých ve službě Kristu. Je to autorita nezapomínání na Ježíše, který dříve než sklonil hlavu na kříži, nebál se sklonit se před učedníky a umýt jim nohy. Toto je nejvyšší vyznamenání, které můžeme obdržet, největší povýšení, kterého se nám může dostat: sloužit Kristu ve věřícím Božím lidu, v hladovém, zapomenutém, vězněném, nemocném, drogově závislém, opuštěném,  v konkrétních lidech s jejich příběhy a nadějemi, očekáváními a zklamáními, utrpeními a ranami. Jenom tak bude mít autorita pastýře příchuť evangelia a nebude »jako znějící kov a zvučící cimbál« (1 Kor  13,1). Nikdo z nás nesmí nad někým pociťovat „nadřazenost“. Nikdo z nás nesmí hledět na druhého shora dolů. Tak můžeme na člověka hledět jedině tehdy, když mu pomáháme vstát.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE na konzistoři je ZDE

Noví kardinálové se hned po konzistoři vydali navštívit emeritního papeže Benedikta XVI., s nímž se nejprve v kapli jeho rezidence společně pomodlili a potom individuálně pozdravili.

Seznam kardinálů a jejich titulárních kostelů či diakonií. Poslední tři jmenovaní jsou starší 80 let a nemají tedy právo volby papeže.

 

KARDINÁL

TITULUS / DIAKONIE

Card. Louis Raphaël I SAKO

--------

--------

Card. Luis Francisco LADARIA FERRER, S.I.

Diaconia

Sant’Ignazio di Loyola a Campo Marzio

Card. Angelo DE DONATIS

Titolo

San Marco

Card. Giovanni Angelo BECCIU

Diaconia

San Lino

Card. Konrad KRAJEWSKI

Diaconia

Santa Maria Immacolata all’Esquilino

Card. Joseph COUTTS

Titolo

San Bonaventura da Bagnoregio

Card. António Augusto DOS SANTOS MARTO

Titolo

Santa Maria Sopra Minerva

Card. Pedro Ricardo BARRETO JIMENO, S.I.

Titolo

Santi Pietro e Paolo a Via Ostiense

Card. Désiré TSARAHAZANA

Titolo

San Gregorio Barbarigo alle Tre Fontane

Card. Giuseppe PETROCCHI

Titolo

San Giovanni Battista dei Fiorentini

Card. Thomas Aquino Manyo MAEDA

Titolo

Santa Pudenziana

Card. Sergio OBESO RIVERA

Titolo

San Leone I

Card. Toribio TICONA PORCO

Titolo

Santi Gioacchino ed Anna al Tuscolano

Card. Aquilino BOCOS MERINO, C.M.F.

Diaconia

Santa Lucia del Gonfalone

28. června 2018, 18:28