Hledejte

Vatican News
2018-06-24 Angelus - Papa Francesco Apoštolský palác 24. června 2018 

Papež: Každý ať si položí otázku, zda umí vnímat útěchu Ducha

Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo asi 15 tisíc lidí, aby si vyslechli promluvu, kterou pronáší každou neděli Petrův nástupce.

Na tuto dvanáctou neděli v mezidobí připadla letos liturgická slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mající v kalendáři pevné datum, tedy 24. červen. Papež František se zamýšlel nad radostí, úžasem a vděčností, jež oduševňují víru, a v samotném závěru řekl:

Událost narození Jana Křtitele byla obestřena radostným dojmem úžasu, překvapení a vděčnosti. Úžas, překvapení a vděčnost. Lidí se zmocnila posvátná bázeň »a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech« (v. 65). Bratři a sestry, věřící lid tuší, byť skromně a ve skrytu, že se stalo něco obrovského, a klade si otázku: „Co asi z toho dítěte bude?“ (v.66). Věřící lid Boží je schopen prožívat víru radostně, v úžasu, překvapení a vděčnosti. Pohleďme na lid, jak dobře mluvil o tomto divu, o tomto zázraku Janova narození. Činil tak radostně, spokojeně, udiveně a vděčně. A když to vidíme, ptejme se: jaká je moje víra? Je radostná anebo stále stejná, mělká? Žasnu, když vidím Pánova díla, když slyším, jak se šíří evangelium nebo o životě nějakého světce, anebo když spatřím množství dobrých lidí? Vnímám v nitru milost anebo se v mém srdci nic nepohne? Umím vnímat útěchy Ducha nebo jsem uzavřený? Každý se ptejme ve zpytování svědomí: jaká je moje víra? Je radostná? Je otevřená překvapením od Boha? Bůh je totiž Bohem překvapení. Okusil jsem v duši onen úžas, který dává Boží přítomnost, onen dojem vděčnosti? Přemýšlejme o těchto slovech, která oduševňují víru, totiž o radosti, úžasu, překvapení a vděčnosti.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy před Anděl Páně je ZDE

Potom papež zmínil sobotní beatifikaci v Latinské Americe:

„Včera byla v Asunción (Paraguay) blahořečena Maria Felicia od Svátostného Ježíše, vlastním jménem Maria Felicia Guggiari Echeverría, sestra z řádu bosých karmelitek, které říkal tatínek a dnes všechen paraguayský lid Chiquitunga“. Žila v první polovině dvacátého století, s nadšením vstoupila do Katolické akce a pečovala o staré, nemocné a vězněné. Tato plodná apoštolská zkušenost, podporovaná denně eucharistií, vyústila zasvěcením se Pánu. Zemřela ve 34 letech, když klidně přijala nemoc. Svědectví této mladé blahoslavené je výzvou pro všechny mladé, zejména Paraguayce, aby žili svůj život velkodušně, skromně a radostně. Pozdravme Chiquitungu a všechen paraguayský lid potleskem!

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně udělil Petrův nástupce apoštolské požehnání.

 

(mig)

24. června 2018, 19:53