Hledejte

Vatican News
Philip Pullella rozmlouvá s papežem Františkem Philip Pullella rozmlouvá s papežem Františkem  (Vatican Media)

Papež František pro Reuters: Migrační krize nemá snadná řešení

Papež František poskytl rozhovor novináři agentury Reuters Philipovi Pullellovi. Natočen byl ve Vatikánu 17. června letošního roku. Přinášíme shrnutí hlavních témat.

Johana Bronková - Vatikán

Evropa musí investovat do Afriky, aby se zamezilo imigraci u kořene věci, říká papež František v obsáhlém rozhovoru pro agenturu Reuters. V kolektivním nevědomí považujeme Afriku za zdroj k využití. „Když africký stát dostane nezávislost, jakoby to platilo jen nad zemí, kdežto v podzemí nezávislost nemá, a pak si stěžujeme, že hladoví Afričané přicházejí k nám. Dějí se tam nespravedlnosti!“ – poukázal papež na složité kontexty migranční krize.  K jejímu řešení nepomůže vyvolávání psychózy ani populismus. Vlády musejí postupovat s prozíravostí, jež je ctností vládců, v příjímání migrantů podle svých možností, dodává František s varováním, že migrantům, kteří budou vráceni zpět hrozí, že skončí ve vězení obchodníků s lidmi.  „Dochází tu k obchodu s lidmi a vlády to musejí pochopit,“ zdůrazňuje papež. S vyjímkou investic do domovských zemí migrantů, zejména v oblasti vzdělání a vytváření pracovních míst, neexistují všeobecně platné recepty, dodává.

Dialog s Čínou

V pasáži věnované dialogu s Čínou papež František poznamenal, že se rozvíjí dobře, a to na různých úrovních, nejen oficiálních. Na dotaz po varováních kardinála Zena, který kritizuje Vatikán za dialog s komunistickým režimem, papež reagoval: „Kardinál Zen vyučoval teologii ve vlasteneckých seminářích. Myslím, že je trochu vyděšený. Také jeho věk na tom může mít jistý podíl. Je to dobrý člověk. Přišel se mnou hovořit, přijal jsem ho, ale je trochu vyděšený. Dialog je riziko, avšak dávám přednost riziku před jistou prohrou v případě, že se dialog nepovede. Pokud jde o termíny, někdo říká, že jde o čínský čas. Já říkám, že termíny jsou Boží, pokračujeme tedy bez obav.“

Ženy v církvi

František se v rozhovoru dotkl také role žen v církvi. Souhlasil, že by bylo prospěšné obsadit do některých kuriálních funkcí právě ženy. Je celá řada úřadů bez jurisdikce, které by bez problémů mohla vést žena, řekl papež a jako příklad jmenoval Sekretariát pro komunikaci či Ekonomický sekretariát. V otázce případného svěcení žen na kněze varoval před pokušením „funkcionalizovat“ roli ženy v církvi. S odkazem na Hanse Urs von Balthasara, který spatřoval v církvi princip mužský – petrinský princip a komplementární princip ženský – mariánský, vybídl k prohloubení teologického i praktického vnímání ženy v církvi. „Zdá se, že ve Večeřadle je Maria důležitější než Apoštolové. Na tom bychom měli pracovat a neupadat – a říkám to ve vší úctě – do feministického postoje. Skončili bychom u maskulinismu v sukních…“ – dodal papež. Pokud jde o svěcení žen přihlásil se jednoznačně k magisteriu Jana Pavla II. a dodal, že jeho přezkoumání této otázky bylo věcí věroučně  zdůvodněnou a zcela vážnou – a jako už vícekrát zopakoval, že tuto záležitost otevírat nebude.

Vztah k politice Donalda Trumpa

Korespondent agentury Reuters se zajímal také o papežův vztah k politice Donalda Trumpa. Odpověď papeže Františka zněla velmi vyváženě. Opakovaně připomněl, že v jednotlivých otázkách podporuje stanovisko episkopátu Spojených států, který se v situaci lépe orientuje. Ke krokům zpět ve vztahu ke Kubě podotkl: „Nechci soudit, má patrně k podobnému rozhodnutí nějaký důvod“. Přiznal, že jej mrzí rozhodnutí odstoupit od Pařížské dohody o klimatických změnách. Spoléhá nicméně na to, že americký prezident může svůj názor ještě změnit. V otázce práva na migraci se František nedal strhnout výkřiky o rozdělených rodinách, nýbrž připomněl, že tento problém nezačal se současným prezidentem. Sám totiž sloužil mši na zavřené mexické hranici– a tehdy byl prezidentem Barack Obama.

Chilské skandály

Obšírně se papež František zastavil u dotazu na skandály v chilské církvi. Vedle poukazu na to, že sexuální zneužívání se stalo smutným fenoménem doby a nejsou doménou církve, popsal známá fakta spojená s vyšetřováním chilské kauzy rozpoutané kolem případu Fernanda Karadimy. Připomněl vizitační zprávu mons. Scicluny čítající 2 300 stránek, návštěvu chilských biskupů ve Vatikánu a tři nedávno přijaté demise. V závěru si nicméně klade otázku, co se stalo, že podpora církve u chilských obyvatel klesla z více než 70% na méně než 40%. „Je to jev těžko pochopitelný. Snad v něm hraje roli jakési skryté elitářství – ale to je jen domněnka. V každém případě jde o dílo ducha zla,“ podotýká papež František.

Budoucnost církve

Na dotaz po budoucnosti církve papež František odvětil, že ji vidí v otevřenosti lidí na znamení Boží přítomnosti. Lidé jsou hříšnici - všichni jsme hříšníci - ale zároveň se otevírají, protože hledají spásu, nesmrtelnost a setkání s Bohem. Jak říká Apokalypsa, Pán stojí u dveří a klepe, ba někdy možná klepe abychom ho pustili ven. Je tedy zapotřebí vycházet za lidmi a nést jim Kristovo poselství, v tom je budoucnost – řekl papež František v rozhovoru pro agenturu Reuters

20. června 2018, 18:07