Hledejte

Vatican News
Audience pro porotu novinářské ceny Audience pro porotu novinářské ceny  (Vatican Media)

Otevírejte prostory naději, vybídl papež italské novináře

Papež František přijal krátce po poledni delegaci poroty Mezinárodní ceny za žurnalistiku “Biagio Agnes”. Tento významný italský novinář, který zemřel v roce 2011, byl ředitelem italského rozhlasu a televize (RAI) a bratrem dlouhodobého ředitele vatikánského deníku Osservatore Romano Maria Agnese.

Johana Bronková - Vatikán

“Byl zastáncem role novináře jako garanta správné, důvěryhodné, autentické a včasné informace,” charakterizoval jej v úvodu své promluvy papež František. Připomněl, že novinářská profese úzce souvisí s utvářením pohledu na svět a s postojem lidí k událostem. Zdůraznil dále nutnost moudré bdělosti v nakládání s novými digitálními médii, protože – jak napsal již  encyklice Laudato si´- jejich všudypřítomnost nepřeje moudrému životu a hlubokému myšlení. Rozptylující šum informací totiž ruší soustředěné myšlení (srov. Enc. Laudato si´, 47). Snadné recepty neexistují, dodal papež František, a upozornil na trojici klíčových pojmů: periferie, pravda a naděje.

Ačkoli nevragickými místy zpravodajské produkce bývají velká centra, nesmíme zapomínat na příběhy lidí žijících na periferiích, řekl Svatý otec: “Někdy jde o příběhy utrpení a úpadku, jindy však jsou to příběhy o velké solidaritě, které mohou všem pomáhat k novému pohledu na skutečnost.”

Novinář je povolán řídit se ve své práci svým reflektovaným a zodpovědným porozuměním událostem, pokračoval dále Svatý otec. “Je nutné být velmi nároční k sobě samým, abychom neupadli do léčky rozporuplné logiky řízené stranickými zájmy či ideologiemi. Dnes, ve světě, v němž všechno je rychlé, je stále naléhavější dovolávat se náročných a pracných pravidel hlubšího bádání, porovnávání a – je-li to nutné – také mlčení, aby se předešlo zraňování lidí či skupin nebo ztrhání nějaké události. Vím, že je to těžké, ale příběh lidského života lze pochopit až na jeho konci, a to by nám mělo pomáhat k odvaze a prorockému postoji.”

Cílem není vyprávět o bezproblémovém světě, to by byla iluze, dodal na závěr papež k tématu naděje: “Jde o to otevírat prostory naděje, když ukazujeme situace úpadku a zoufalství. Novináři by se neměl spokojit s pouhým převyprávěním události podle své svobodné a uvědomělé odpovědnosti. Je povolán nechávat otevřený prostor pro východisko, smysl a naději.”

Na závěr papež František připomněl jednu ze zdařilých iniciativ Nadace Biagia Agnese, totiž projekt nazvaný “Check-Up pro Itálii”, který popularizuje témata lékařské vědy seriózním způsobem a rozptyluje představy vytvářené na základě často povrchních informací snadno dostupných na internetu. Před nedávnem se téže otázce věnovalo rovněž mezinárodní sympózium organizované Papežskou radou pro kulturu, doplnil papež František.

4. června 2018, 13:20