Hledejte

Vatican News
2018.06.16-Suore-Teatine-Immacolata-Concezione 2018.06.16-Suore-Teatine-Immacolata-Concezione  (Vatican Media)

Dnešní svět potřebuje svědky transcendence

Petrův nástupce přijal v sobotu dopoledne na audienci přibližně stovku sester theatinek od Neposkvrněného Početí. Tuto kongregaci založila italská mystička, ctihodná Uršula Benincasa (1547-1618), od jejíž smrti letos uplynulo 400 let.

Tuto kongregaci založila italská mystička, ctihodná Uršula Benincasa (1547-1618), od jejíž smrti letos uplynulo 400 let. Papež František v úvodu svojí promluvy připomněl vznik této řehole, kterou její zakladatelka na sklonku svého života svěřila pod patronát  theatinů (Ordo Clericorum Regularium vulvo Theatinorum). Tato kongregace vznikla o 15 let dříve než jezuité - česky se nazývá také kajetáni podle jejich zakladatele sv. Kajetána z Thiene (1480-1574) -  a působila do roku 1783 také u nás. Několik jejich představitelů, kteří byli na dnešní audienci rovněž přítomni, papež pozdravil a pro obveselení dodal:

My jezuité jsme s měli s theatiny poněkud nepěknou historii. Před dlouhým časem, za Pavla IV., jsme se hádali. Nyní jsme přátelé...“

František tak narážel na dobu těsně po založení jezuitů, kdy byl v roce 1555 zvolen na Petrův stolec jeden z theatinů, tedy Pavel IV., který k nelibosti jezuitů dočasně pozměnil jejich řeholní Konstituce právě v bodech, které se nejvýrazněji odlišovali od těch theatinských. Po této historické poznámce, kvitované úsměvem přítomných, se Svatý otec vrátil k postavě zakladatelky theatinek:

Uršula Benincasa byla kontemplativní žena. Jako prorok Jeremiáš byla svedena a dala se svést Pánem (srov. Jer 20,7). Celý život se snažila plně se připodobnit ukřižovanému Kristu a dostalo se jí mystických zkušeností. Byla zamilovaná do eucharistie, jež byla středem a pokrmem jejího života. Zakořeněna v Kristu a přitahována světlem Neposkvrněného Početí zanechala kristocentrické a zárověň mariánské charisma a jako svoji závěť život, který neřídí »žádné jiné pravidlo než láska«. A to není snadné.“

Papež František povzbudil tyto kontemplativně založené sestry, aby pokračovaly v cestě svojí zakladatelky jakožto učitelky zkušenostního poznání Boha.

Dnešní svět potřebuje svědky transcendence, lidi, kteří jsou solí země a světlem světa (srov. Mt 5,13-14) a kvasem (srov. Mt 13,33). Nepřipravte dnešní muže a ženy o tento pokrm, který je nutný stejně jako hmotný chléb. Kromě materiálně chudých lidí je mnoho takových, kteří postrádají smysl života a jejich srdce jsou vyprahlá, žízní po dobrém chlebu a pramenité vodě a nevědomky čekají na setkání s Ježíšem. Také vám, stejně jako učedníkům říká dnes Ježíš, abyste jim daly najíst a napít (srov. Mk 6,37). Budete-li otevřeny působení Ducha, přivede vás k tvůrčí odpovědi na volání chudých a těch, co hladovějí a žízní po Bohu. Duch vám pomůže zjistit, co od vás žádá Pán i bližní. Pomůže vám bdít a být na stráží jako Pánovy hlídky, aby světlo a vřelost Boží lásky mohly dosáhnout ty, které potkáváte a probouzet v nich naději.“

Řekl mimo jiné papež theatinkám od Neposkvrněného Početí.

Přibližně 250 sester tohoto řeholního institutu žije dnes ve 35 domech osmi zemí (Itálie, Španělsko, Portoriko, Mexiko, Benin, Burkina Faso, Brazílie a USA), působí v oblasti školství a věnují se zdravotně postiženým.

 

(mig)

16. června 2018, 19:36