Cerca

Vatican News
Audience pro členy charitní organizace Kruh sv. Petra 12-05-2018 Audience pro členy charitní organizace Kruh sv. Petra 12-05-2018  (Vatican Media)

Římský biskup se setkal se členy Kruhu sv. Petra

Kruh sv. Petra, jehož předsedou je vévoda Leopold Torlonia, má dnes 450 členů a tisíce příležitostných dobrovolníků.

Kruh sv. Petra (Circolo di san Pietro), jak je uvedeno na webových stránkách této instituce, založila v roce 1869 římská mládež šlechtického a buržoazního původu s cílem vyjádřit jednak morální podporu papeži, vystavenému antiklerikální propagandě, a zároveň se věnovat péči o chudé, kteří žijí ve Věčném městě. 

Papež František se s nimi setkal v Klementinském sále Apoštolského paláce, aby jim poděkoval za každodenní činnost ve prospěch znevýhodněných obyvatel Říma. „Nechme se podnítit – citoval Petrův nástupce ze svojí exhortace Gaudete et exsultate - znameními svatosti, jež nám Pán podává prostřednictvím těch nejobyčejnějších členů lidu, který »má také účast v Kristově prorockém poslání tím, že rozšiřuje jeho živé svědectví především životem víry a lásky«“

Váš apoštolát je příležitostí a nástrojem odpovědi na povolání ke svatosti adresované Pánem každému z nás. Prokazováním lásky umožňujete milosti, kterou jste obdrželi ve křtu, aby přinášela plody svatosti, jež je plodem působení Ducha svatého v našem životě. Děkuji vám také za sbírku Haléř sv. Petra, kterou pořádáte ve zdejších kostelech a podílíte se tak na činnnosti charity římského biskupa. Vaše cenná charitativní činnost ať je stále nesena modlitbou a čerpá z Božího Slova, jež osvěcuje naši cestu.“

Řekl mimo jiné Petrův nástupce členům charitativního spolku Kruh sv. Petra.

12. května 2018, 19:13