Hledejte

Vatican News
2018-05-06 Papa Francesco Regina Coeli 2018-05-06 Papa Francesco Regina Coeli 

Papež vyzval k modlitbě za obyvatele Středoafrické republiky

Asi 20 tisíc lidí se v neděli sešlo na Náměstí sv. Petra a také na přilehlém Náměstí Pia XII., kde museli zůstat ti, kdo nestihli před polednem projít vstupní policejní kontrolou, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před velikonoční mariánskou modlitbou Regina Caeli.

Petrův nástupce vyložil evangelium šesté neděle velikonoční (Jan 15,9-17) a v samotném závěru své promluvy řekl:

„Jsme milováni Bohem v Ježíši Kristu, který nás žádá, abychom se milovali navzájem jako On miluje nás. Nedokážeme to však, pokud v sobě nebudeme mít Jeho Srdce. Eucharistie, k jejíž účasti jsme povoláni každou neděli, má za cíl utvářet v nás Kristovo Srdce, abychom se Jeho velkodušnými postoji řídili v celém svém životě. Panna Maria ať nám pomáhá zůstávat v Ježíšově lásce a růst v lásce vůči všem, zejména těm nejslabším, abychom naplňovali svoje křesťanské povolání.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Regina Caeli je ZDE

Po hlavní promluvě papež zmínil včerejší beatifikaci v Německu:

„Včera byla v Cáchách blahořečena Klára Fey, zakladatelka Sester od chudého Dítěte Ježíše, která  žila v druhé polovině 19. Století. Děkujme Bohu za tuto horlivou svědkyni evangelia a starostlivou vychovatelku nezaopatřené mládeže.“

Potom Svatý otec obrátil pozornost k dění ve Středoafrické republice:

„Vyzývám k modlitbě za obyvatelstvo Středoafrické republiky. Země, kterou jsem měl to potěšení navštívit a kterou nosím ve svém srdci, byla v posledních dnech zmítána krutým násilím s početnými oběťmi a zraněnými, mezi nimiž byl také jeden kněz. Pán ať na přímluvu Panny Marie všem pomáhá zříkat se násilí a pomsty a společně vytvářet pokoj.“

Následující pozdrav patřil novým příslušníkům Švýcarské gardy, kteří dnes skládali svoji přísahu:

Zvláštní pozdrav patří novým členům Švýcarské gardy, jejich příbuzným a přátelům, v den svátku této zasloužilé historické jednotky. Potlesk pro ně!“

Svatý otec pokračoval pozdravem představitelů Sdružení Meter, které povzbudil, aby „pokračovali ve svém nasazení ve prospěch dětí, jež se staly obětí násilí“ a potom - ještě než jako obvykle závěrem požádal o modlitbu za sebe – papež dodal:

Slyšel jsem také písně z Neokatechumenátu... Tam jsou! Díky! Díky za vaši evangelizační nasazení. Jste všude, díky. A zdravím také vězně z nedalekého okrsku Latina, kteří jsou s námi nyní spojeni duchovně.“

Po společně velikonoční mariánské modlitbě Regina Caeli Svatý otec všem požehnal.

 

(mig)

6. května 2018, 14:13