Hledejte

Vatican News
Audience pro italskou policii a centrální zdravonické ředitelství Audience pro italskou policii a centrální zdravonické ředitelství  (Vatican Media)

Papež František: Víře, lásce a konání dobra se učíme v rodině

Papež František přijal italské policisty a pracovníky národního zdravonického ředitelství s rodinami. V promluvě položil důraz na význam rodiny jako pro předávání víry , tak i pro lidský růst a pevnost v životních zkouškách.

Johana Bronková - Vatikán

Ježíš nás nikdy neopouští, doprovází každého člověka a zvláštním způsobem rodiny, které posvěcuje svou milostí – řekl Svatý otec během setkání s pracovníky italské policie. Papež František se inspiroval tím, že do Vatikánu přijeli se svými rodinami, a věnoval proto celou svou promluvu právě otázce rodiny.

„Rodina je prvním společenstvím, v němž se učíme milovat. Stejně tak je privilegovaným prostředím, v němž se předává a přijímá víra, kde se učíme konat dobro. A tyto věci: víra, láska a konání dobra se lze učit jedině v „dialektu“ rodiny. V jiném jazyce nejsou srozumitelné. Je k nim zapotřebí tohoto rodinného nářečí. Dobré zdraví rodiny je rozhodující pro budoucnost světa a církve, obzvláště vezmeme-li v potaz rozličné výzvy a těžkosti, s nimiž se dnes setkáváme v každodenním životě.  Když zakusíme hořkost, když pocítíme bolest a do života vtrhne bolest či násilí, právě v rodině jako ve společenství života a lásky lze to všechno pochopit a překonat.“

František nicméně poznamenal, že také rodinný život bývá poznamenán utrpením. Ukazují to příběhy biblických rodin. Bůh jim však zůstává vždy nablízku. Zpřítomňuje se ve své láskyplnosti, která se projevuje v něžném pohlazení či objetí maminky, tatínka nebo dítěte. Papež připomněl, že také Písmo nám ukazuje Boha jako otce a matku sklánějícího se ke svému dítěti a pečujícího o ně.

„Církev nás jako starostlivá matka učí pevně setrvávat v Bohu; v Bohu, který nás miluje a podpírá. Na základě této vnitřní zásadní zkušenosti lze dospět ke schopnosti snášet všechna protivenství a strasti života, útoky světa, nevěrnosti a nedostatky osobní i druhých. Jedině tehdy, když vycházíme z této pevné vnitřní zkušenosti, můžeme být svatí ve vytrvalosti v dobrém, která s Boží milostí vítězí nad každým zlem.“

Papež František vybídl také k modlitbě v rodinách a učení dětí modlitbě, protože – jak řekl - právě tímto způsobem se předává víra.

25. května 2018, 15:49