Hledejte

Vatican News

Papež František k chilským biskupům: pevné odhodlání zjednat spravedlnost a napravit škody

Papež František pozval Chilskou biskupskou konference do Vatikánu k rozhovorům o nápravě škod, které v církvi a společnosti jejich země způsobily kauzy zneužívání "nezletilých, moci a svědomí". Po čtyřech setkáních za zavřenými dveřmi a časem naplněným modlitbou a rozlišováním, předal František každému z biskupů list, v němž vybízí k budování prorocké církve sloužící Pánu v potřebných a zneužívaných.

Johana Bronková - Vatikán

Ve Vatikánu skončily rozhovory papeže Františka s chilskými biskupy. Jak oznámil vatikánský tiskový mluvčí Greg Burke, poslední setkání v salónku Auly Pavla VI. doběhlo konce včera večer v 18.40. “Na závěr tohoto období rozlišování a bratrského setkání papež František předal každému ze svých bratří v biskupské službě dopis“, uvádí vatikánský mluvčí. Jeho obsah byl zveřejněn rovněž v plném znění.

Petrův nástupce děkuje „svým bratřím v biskupské službě“ za to, že jste přijali pozvání k upřímnému rozlišování ve věci závažných skutečností, které „poškodily církevní společenství a oslabily práci církve v Chile během posledních let“.

Zneužívání nezletilých, moci a svědomí

V souvislosti s „bolestnými událostmi“ spojenými se zneužíváním „nezletilých, moci a svědomí“,  čteme v papežském listu, “jsme se do hloubky zabývali závažností těchto skutečností a tragickým dopadem, jaký měly zejména na jejich oběti“. Některé z obětí jsem sám požádal o odpuštění, dodává František s tím, že také biskupové se v tom k němu připojili „s jednomyslným odhodláním a pevným předsevzetím napravit způsobené škody“.

Zjednat spravedlnost a obnovit církevní společenství

„Děkuji vám za naprostou připravenost, kterou každý z vás projevil, připojit se a spolupracovat na všech změnách a usneseních, které bude nutné zavést v krákém, středním a dlouhodobém horizontu a které jsou nebyztné pro zjednání spravedlnosti a obnovení církevního společenství,“ stojí v papežově listu chilským biskupům.

V závěru je papež vybízí, aby po těchto dnech modlitby a reflexe pokračovali v budování „prorocké církve“, jež staví do svého středu to, co je důležité, totiž „službu Pánu v hladových, vězněných, migrantech a zneužívaných“.

18. května 2018, 11:19