Hledejte

Vatican News
2018.05.26 Membri Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice 2018.05.26 Membri Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice  (Vatican Media)

Mezi etikou a finančním systémem existuje nerozlučná spojitost

Svatý otec dnes přijal členy Nadace Centesimus Annus Pro Pontifice u příležitosti 25. výročí založení této instituce, která se zabývá studiem a šířením sociálního učení církve čili církevního učení o společenském soužití.

Papežská nadace sdružuje odborníky z oblasti ekonomie, finančnictví i veřejné činitele a pořádá v těchto dnech na vatikánské půdě mezinárodní konferenci o politickém a životním stylu v digitální éře. Vystoupil na ní dnes také konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I., kterého těsně před tím přijal na osobní audienci římský biskup František a setrval s ním v půlhodinovém osobním rozhovoru. Ekumenický patriarcha se ve své  přednášce přihlásil k učení zakladatele zmíněné nadace, Jana Pavla II., podle něhož »to, co je opravdu křesťanské, je také podstatně sociální«. Patriarcha byzanstké pravoslavné církve poděkoval Nadaci Centesimus annus za její rozhodnost při prosazování sociálního učení katolické církve a prohlásil, že obě církve – katolická i pravoslavná – „hlásáním sociálního rozměru evangelia odporují nespravedlnostem a všem mocnostem ohrožujícím sociální soudržnost“. Bartoloměj I. poznamenal, že v důsledku pokračujícího rozvoje „technologie už nestojí ve službách člověka, nýbrž je hlavní hybnou silou, která si nárokuje naprostou poslušnost a vnucuje svoje principy všem aspektům života“. Vyjádřil proto „znepokojení nad její autonomií ve vztahu k životním potřebám lidské bytosti“. V roce 70. výročí Deklarace práv člověka vyzval Bartoloměj I. k „překonání současného individualismu a péči o lidské společenství v intencích církve, ve kterých jsou smířeny mysl i srdce, víra i poznání, svoboda i láska, individuum a společnost, lidská bytost i veškeré stvoření“.

Po vystoupení konstantinopolského patriarchy se účastníci mezinárodní konference, včetně Bartoloměje I., setkali s Petrovým nástupcem, který ve své promluvě mimo jiné řekl:

Příliš často vzniká tragická a falešná dichotomie - analogická vykonstruovanému oddělení vědy a víry - také mezi etikou našich náboženských tradic a praktickými zájmy nynějšího podnikání. Avšak mezi profitem a sociální odpovědností je přirozená cirkulace. Existuje totiž  »nerozlučná spojitost [...] mezi etikou respektující lidi a obecné dobro a konkrétním fungováním každého ekonomického a finančního systému« (Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, č. 23 – 17.5.2018).“

Řekl papež za použití citace z dokumentu, který minulý týden vydaly společně dvě vatikánské instituce: Kongregace pro nauku víry a Úřad pro integrální lidský rozvoj. „Jinými slovy – pokračoval dále František – etická dimenze sociálních a ekonomických vztahů nemůže být do života a společnosti vnášena zvnějšku, nýbrž musí vycházet zevnitř. To je samozřejmě dlouhodobý cíl, který vyžaduje nasazení každého člověka a všech institucí v rámci společnosti.

Vaše konference si letos zvolila téma »Nová politika a nový životní styl v digitálné éře«. Jedním z problémů s tím souvisejících je ohrožení rodiny v důsledku nejistých pracovních příležitostí a revolučních dopadů digitální kultury. Jak se ukázalo během přípravy letošní synody o mládeži, je tato oblast rozhodující a nezbytně si žádá solidaritu církve. Váš vklad je výrazem této přednostní pozornosti církve k budoucnosti mladých lidí a rodin. Kromě toho jde o počin, v níž má zvláštní význam ekumenická spolupráce, a účast konstantinopolského patriarchy Bartoloměje na vaší konferenci je výmluvným znamením této sdílené odpovědnosti.“

V samotném závěru papež pozbudil Nadaci Centesimus Annus v její snaze „formovat svědomí politických, sociálních a ekonomických představitelů“ za účelem „vytvářet globální kulturu ekonomické spravedlnosti, rovnosti a inkluze“ a svěřil ji Boží prozřetelnosti.

Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I., který se setkal s římským biskupem Františkem, navštívil včera odpoledne také emeritního papeže Benedikta XVI. v jeho domě Mater Ecclesiae ve vatikánských zahradách. Sdělil to během svého dnešního vystoupení na konferenci papežské Nadace Centesimus Annus sám Bartoloměj I.

 

(mig)

26. května 2018, 16:31