Cerca

Vatican News

Křik v Údolí chrámů

Johana Bronková - Vatikán

Na dnešek připadá 25 let od chvíle, která se vryla do srdcí všech Italů. Jan Pavel II. při své návštěvě Sicílie pozvedl hlas či spíše ze všech sil zahřímal a vykřičel odsouzení mafie. Stalo se tak v závěru eucharistie v Agrigentu a jeho vystoupení vstoupilo do dějin jako „Křik v Údolí chrámů“.

Obraťte se! Jednou příjde Boží soud!

“ Bůh kdysi řekl: Nezabiješ! Žádný člověk, žádný lidský spolek, mafie, nesmí měnit a pošlapávat toto nejsvětější Boží právo! Tento lid, sicilský lid, který tolik lne k životu, miluje život a život dává, nemůže žít bezustání pod tlakem protichůdné civilizace, civilizace smrti. Potřebujeme civilizaci života! Ve jménu tohoto Krista, Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého, tohoto Krista, který je Život - Cesta, Pravda a Život, říkám těm, kdo za to zodpovídají: Obraťte se, jednou příjde Boží soud! ”

Jan Pavel II. navštívil Agrigento necelý rok po vraždách italských soudců bojujících proti mafii, Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina. Odpověď mafie na sebe nenechala dlouho čekat: 26. července vybuchly autobomby před dvěma římskými kostely, S. Giorgio in Velabro a před papežskou katedrálou, bazilikou sv. Jana na Lateránu.

Návštěvu Jana Pavla II. z 9. května 1993 připomene mše svatá celebrováná dnes v podvečer všemi sicilskými biskupy před Chrámem Svornosti právě v Agrigentu

Benedikt XVI. v Palermu

Ve stopách Jana Pavla II. pokračovali také jeho nástupci. Mafii a kriminální jednání ostře odsoudil Benedikt XVI. při svém setkání s mladými Sicilany v Palermu 3. října 2010: „Nemějte strach postavit se zlu! Společně budete jako les, který roste, tichá síla, jež je však schopná přinést plody, přinášet život a z hloubi obnovit vaši zemi! Nepodléhejte přitažlivosti mafie; je to cesta smrti, neslučitelná s evangeliem,“ řekl papež Benedikt.

Exkomunikace mafie papežem Fratiškem

Organizovaný zločin se často zmocňuje náboženských forem a ve svých rituálech překrucuje a zneužívá  význam náboženství. Život zasvěcený zlu a zločinu však „nemůže být ve společenství s Bohem“, zdůraznil papež František ve své homilii při návštěvě kalábrijské Consenzy 21. června 2014. Jako první papež tehdy explicitně exkomunikoval mafiány, kteří „ve svém životě následují cestu zla“.

9. května 2018, 11:37