Vatican News
Kardinál O´Malley Kardinál O´Malley  (ANSA)

Petrův nástupce zamýšlí definitivně potvrdit komisi na ochranu nezletilých

Po nedělní soukromé papežské audienci v závěru plenárního zasedání oznámila Papežská komise na ochranu nezletilých, že Svatý otec zamýšlí definitivně potvrdit její stanovy vzhledem k tomu, že platnost dosavadních statut ad experimentum vypršela v sobotu.

Jana Gruberová, Vatikán

O papežově úmyslu informuje oficiální prohlášení komise, ustanovené v březnu roku 2014 a vedené bostonským arcibiskupem, kard. Seanem Patrickem O´Mallym. Členové komise Svatého otce seznámili s prioritami své činnosti, které se zrcadlí již v názvech jednotlivých pracovních skupin: „Pracovat s nezletilými“, „Vzdělávání a formace“, „Základy ochrany nezletilých a její standardy“. Tyto skupiny, stojí v tiskovém prohlášení, jsou nedílnou součástí komise a jsou pověřeny projekty a šetřeními, jejichž cílem je vytvořit z církve „bezpečný domov pro děti, dospívající a zranitelné dospělé.“

Během svého plenárního zasedání papežská komise vyslechla některé oběti sexuálního zneužívání v církvi, které dnes spolupracují s biskupskou konferencí Anglie a Wallesu v rámci místní komise na ochranu nezletilých. Pozvané oběti sdělily, že pozorné vyslechnutí ze strany vatikánské komise pro ně bylo nebývale „posilující zkušeností“. „Doufejme, že naše návštěva podnítí papežskou komisi k tomu, aby napomohla k utvoření širší sítě bývalých obětí“, sdělil jeden ze svědků. Na pořadu jednání Papežské komise na ochranu nezletilých byla rovněž závěrečná zpráva Australské královské komise o případech sexuálního zneužívání v tamní církvi, seznámení s Úmluvou Spojených národů o právech dítěte a diskuse o tom, jakou roli sehrává společenství věřících při překonání traumat vyvolaných pohlavním zneužitím.

23. dubna 2018, 14:15