Cerca

Vatican News

Papež píše dětem: Klepejte na Ježíšovo Srdce

Johana Bronková - Vatikán

 „Školní léta jsou krásná, pokud nám pomáhají učit se přátelství, být štědrými v dávání bez očekávání náhrady, tak jak žil bratr Salvador,“ napsal papež v listu dětem z Pollenzy v provincii Macerata ve střední Itálii. Odpovídal jím na obrázky, na nichž děti ztvárnily Františkovo přátelství s řeholním bratrem Salvadorem Murou, který byl v Argentině jeho řidičem.

„Nosím v srdci vzpomínku na jeho oddanost a jednání, které budilo velkou důvěru. Také pro vás – dodává Svatý otec – je velmi důležité zachovat vzpomínku na ty, kdo vám dali dobrý příklad, jak být svědky radosti z evangelia.“

Ježíš nepřestává odpouštět

Papež ve svém listu zmiňuje také první svaté přijímání, ke kterému děti za tři týdny přistoupí. „Pokaždé, když přijímáme eucharistii – píše František – připodobňujeme se stále více Ježíši, stáváme se jako On. Eucharistie je tak důležitá, protože se stáváme tím, co přijímáme. Aby k tomu však mohlo dojít, musíme klepat na srdce Pána Ježíše a prosit ho především o odpuštění. A Ježíš vždycky odpouští a nikdy nepřestane.“

Salvador Mura byl jezuitský řeholní bratr, Argentinec italského původu. S budoucím papežem Františkem ho pojilo zvláštní přátelství z dob, kdy byl ještě provinciálem argentinských jezuitů. Bratr Mura zemřel v Římě v prosinci minulého roku. Papež tehdy přijel na jezuitskou generální kurii, aby se pomodlil u rakve zemřelého přítele. Děti z Pollenzy se o něm dozvěděly díky své učitelce náboženství, která argentinského řeholníka dobře znala.

23. dubna 2018, 17:02