Hledejte

Vatican News
VATICAN-POPE VATICAN-POPE  (Vatican Media)

Za politiky je třeba se modlit a nikoli jim spílat

„K modlitbě za všechny vládce a politiky“ vybízel papež František v kázání, které dnes po tříměsíční odmlce pronesl při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty.

Komentoval liturgické čtení z prvního  listu sv. Pavla Timotejovi (1 Tim 2,1-8), kde apoštol národů píše, »ať se konají modlitby prosebné přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc«. Petrův nástupce poukázal na povinnost „veškerého Božího lidu“ modlit se »bez hněvu a sváru« [...], za klidný a pokojný, zbožný a počestný život«.

„Pavel zdůrazňuje, co je pro věřícího jeho prostředím, totiž modlitba. Zde se jedná o přímluvnou modlitbu, »abychom  mohli vést život klidný a pokojný, v opravdové zbožnosti a počestnosti«. Je to modlitba za tuto možnost. Je tu však jeden důraz, u kterého bych se chtěl pozastavit. [Pavel píše:] »Za všecky lidi« a potom dodává »za krále a všechny, kdo mají moc«. Jde tedy o modlitbu za vládce, za politiky, za lidi, kteří jsou zodpovědní za vedení politických institucí, země či kraje.“

„Těmto lidem se dostává lichotek od jejich stoupenců anebo urážek. Jsou politikové, ale také kněží a biskupové – pokračoval papež - kteří jsou uráženi, i když někteří si to zaslouží – dodal – ale dnes jsou běžnější spíše růžence urážek, spílání a diskreditací. Kdo je držitelem vlády, má odpovědnost zemi vést. Co však my? – tázal se Svatý otec – „necháme ho samotného a nebudeme mu vyprošovat Boží požehnání?“. „Jsem si jist – pokračoval – že se modlitby za vládce nekonají, ba dokonce se zdá, že modlit se za ně znamená urážet je. Takové jsou naše vztahy vůči těm, kdo jsou u moci,“ konstatoval papež v souvislosti s nedávnou vládní krizí v Itálii. „Svatý Pavel však vysvětluje zcela jasně, ať se konají tyto modlitby, abychom mohli vést život klidný a pokojný, v opravdové zbožnosti a počestnosti.“

Kdo z nás se modlil za vládce? Kdo z nás se modlil za poslance? Aby se mohli dohodnout a vést vlast kupředu? Zdá se, že duch vlastenectví nedosahuje modlitby. Všechno se končí shazováním, záští a spíláním. »Proto si přeji toto – říká svatý Pavel – všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru«. Diskutovat je potřeba – to je úkolem parlamentu. Je nutné diskutovat, ale nedeptat druhého, nýbrž modlit se za něho, za toho, kdo má jiné mínění než já.“

„Ať již si někdo myslí, že ten či onen politik je komunista nebo zkorumpovaný, je třeba se modlit“ – řekl dále papež s odkazem na dnešní evangelium (Lk 7,1-10). Lukáš v něm podává zázračné uzdravení sluhy, za něhož prosil jeho pán – setník náležící cizí mocnosti - za kterého se zase přimlouvali u Ježíše židovští starší. „Někdo tvrdí, že politika je špinavá, ale Pavel VI. tvrdil, že je to nejvznešenější forma charity,“ pokračoval František.

Může být špinavá stejně jako každá jiná profese. Jsme to my, kdo špiníme nějakou věc. Věc sama o sobě není špinavá. Domnívám se, že musíme obrátit a modlit se za politiky všech barev, za všechny! Modlit se za vládce. To po nás žádá Pavel. Když jsem poslouchal Boží Slovo, upoutal mne ten krásný detail z evangelia, když se setník, tedy ten, kdo měl moc, přimlouval za jednoho ze svých poddaných. Také vládci se mají modlit za svůj lid, a tento setník prosil za svého sluhu. Cítil se za něho zodpovědný. Vládcové jsou odpovědní za život země. Je krásné představovat si, jak se lid modlí za vládce a tito se dovedou modlit za lid, právě tak jako setník, který prosí za svého sluhu.“

Kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

 

(mig)

16. září 2019, 12:50
Čtěte více >