Hledejte

Vatican News
vgbb vgbb  (ANSA)

O daru služebného kněžství

„Služebné kněžství je dar, nikoli funkce či pracovní smlouva,“ kázal papež při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. „Pokud si dar přivlastníme – řekl dále - koncentrujeme ho na sebe, transformujeme na funkci a vyprazdňujeme, ať už jde o episkopát či presbyterát. Z nedostatku rozjímání o tomto daru se rodí všechny deviace, které známe.“

Petrův nástupce sloužil dnes eucharistii spolu s mnoha biskupy a kněžími a v homilii připomněl 25. výročí svěcení přítomného kardinála Edoarda Menichelliho, emeritního arcibiskupa Ancony, který zanedlouho dovrší osmdesát let. Papež komentoval liturgické čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla, který praví Timotejovi (1 Tim 4,12-16): »Nenech v sobě ležet ladem Boží dar, který ti byl dán«.

Není to pracovní smlouva. »Musím dělat, pracovat...«, dělání je na druhém místě. Musím tento dar přijmout a opatrovat jako dar. Odtud, z rozjímání tohoto daru pramení všechno. Když na to zapomeneme, přivlastňujeme si dar a transformujeme ho na funkci, vytrácí se jádro služebného kněžství, ztrácí se ze zřetele Ježíšův pohled, který na nás všech spočinul se slovy: následuj mě. Přestává se dbát na to, že jde o zdarma daný dar.“

Římský biskup proto varuje před rizikem.

Z nedostatku rozjímání o služebném kněžství jakožto daru pocházejí všechny deviace, které známe. Od těch nejohavnějších, které jsou úděsné, až k těm všedním, kterými služebnost koncentrujeme kolem sebe a nikoli kolem zdarma daného daru a v lásce k Tomu, který nám jej daroval.“

„Dar – jak praví apoštol Pavel - »byl dán prorockým vnuknutím a vkládáním rukou starších«, a to  biskupům i všem kněžím,“ pokračoval František a zdůraznil „nezbytnost ustavičného rozjímání o této služebnosti jakožto daru nikoli jako o funkci. Dělejme, co můžeme, v dobré vůli, inteligentně, ba chytře; neustále však chraňme tento dar.

Opomenout centrální postavení tohoto daru, dodal papež, je lidské. A jako příklad, dal epizodu z dnešního evangelia (Lk 7,36-50), které popisuje, jak jeden farizeus pozval Ježíše k sobě domů k jídlu, ale opominul všechny obřadní předpisy spojené s pohostinností. Ježíš mu to vytknul, když se farizeus v duchu ušklíbnul nad projevy přízně a lásky jisté hříšnice, která pomazala Ježíšovy nohy a vlasy drahocenným olejem.

Onen muž byl dobrý farizeus, který zapomněl na projevy zdvořilosti vůči hostu. Pohostinnost je také dar. Na dary se zapomíná, je-li v pozadí nějaký zájem a chci-li něco vykonat, udělat. Ano, máme prokazovat skutky a jednat. Prvním posláním nás kněží je zvěstovat evangelium, ale také jej chránit. Střežit střed, zdroj, ze kterého prýští toto poslání a jímž je dar, který jsme dostali zdarma od Pána.“

„Pán ať nám pomůže střežit tento dar, abychom viděli svoje služebné poslání primárně jako dar a potom jako službu, abychom ho nezničili a nestali se podnikateli a pleticháři,“ modlil se papež František v závěru dnešního kázání při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

 

(mig)

19. září 2019, 13:10
Čtěte více >