Vatican News
2018.12.20 Messa Santa Marta 2018.12.20 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Zvěstování Páně převrací dějiny

O zvěstování Páně se obtížně káže – konstatoval poněkud překvapivě Svatý otec ve své promluvě v kapli Domu sv. Marty při dnešní liturgii, která podává Lukášovo evangelium (1,26-38) o zvěstování Panně Marii.

Papež František ve svém neobvykle krátkém kázání mluvil o převratné změně dějin, kterou je tato událost, při jejímž liturgickém slavení věřící při recitaci příslušného místa v  Krédu poklekají.

Pasáž z Lukášova evangelia, kterou jsme slyšeli, nám podává rozhodující, nejrevolučnější moment dějin, překotnou situaci, která všechno mění, a převrací dějiny. Na tuto pasáž se káže obtížně. Když na slavnost Narození nebo Zvěstování Páně pronášíme vyznání víry, tak při zmínce o tomto tajemství poklekáme. Je to moment, který všechno mění, všechno od kořene. Liturgicky patří dnešek kořeni. Vstupní antifona, která ukazuje tento smysl, mluví o kořeni Jesse, z něhož »vyrazí ratolest«. Bůh se sklání, Bůh vstupuje do dějin a činí tak originálním způsobem, který je mu vlastní: překvapením. Překvapivý Bůh nás opět překvapuje.“

A citací ze zmíněné evangelní pasáže papež pokračoval:

Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží.  I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného. Maria řekla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel.“

Zakončil Petrův nástupce svoji promluvu při dnešní ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

 

(mig)

20. prosince 2018, 15:01
Čtěte více >