Hledejte

Vatican News
2018.12.10 Messa Santa Marta 2018.12.10 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Pane, braň moji víru před zesvětštěním

„Není snadné střežit víru a bránit ji,“ zdůraznil papež ve svém kázání při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Vyšel ze vstupní modlitby pondělní liturgie druhého adventního týdne, která zmiňuje »úsilí o vnitřní opravdovost a čistotu«, s cílem »dobře se připravit na slavnost Narození« Páně.

Papež František komentoval dnešní evangelium (Lk 5,17-26), popisující skupinu mužů, kteří přinášejí k Ježíši na lehátku ochrnulého člověka, aby mohl být uzdraven, a protože se pro zástup lidí nemohou dostat dovnitř, vynesou jej na střechu a spustí před Ježíše otvorem ve stropě. Jejich úsilí se dotklo Ježíšova srdce, a papeži Františkovi bylo podnětem ke zdůraznění odvahy, kterou vštěpuje víra.

„Prosili jsme o víru v tajemství Boha, který se stal člověkem. Víra v evangelium ukazuje i dnes, jak se Pán dotýká srdce. Pán se často vrací ke katechezi o víře, naléhá. »Když viděl jejich víru«, praví dnešní evangelium. Ježíš spatřil víru - protože je zapotřebí odvahy k tomu vylézt na střechu a otvorem ve stropě spustit ochrnulého - to vyžaduje odvahu, kterou ti lidé měli. Věděli, že dostane-li se nemocný k Ježíši, bude uzdraven.“

„Ježíš žasne nad vírou lidí – pokračoval Petrův nástupce. Stejně jako v případě setníka, který prosí o uzdravení svého sluhy; syroféničanky, která se domáhá uzdravení své dcery posedlé démonem, anebo ženy, která si dotykem střapců Ježíšova pláště, vymohla uzdravení z vleklé choroby. Ježíš však lidem také vytýkal nedostatek víry, jako například váhajícímu Petrovi, poznamenal papež. „S vírou je však možné všechno,“ dodal.

Dnes, tento druhý adventní týden prosíme o milost dobře se připravit na slavnost Narození Páně. Je pravda, jak všichni víme, že se často neslaví s velkou vírou. Slaví se světsky či pohansky, ale Pán po nás chce, abychom slavili s vírou, a my tento týden prosíme o tuto milost, totiž abychom mohli slavit s vírou. Není snadné opatrovat víru, není snadné bránit víru.“

Papež zmínil v této souvislosti událost uzdravení člověka, který byl od narození slepý, popsanou v deváté kapitole Janova evangelia. Zejména pak úkon vyznání víry uzdraveného slepce. „Svěřme Bohu svoji víru v obraně před pokušeními tohoto světa,“ řekl dále František.

„Prospěje nám dnes i zítra a po celý týden, sáhneme-li po evangeliu a Janově 9. kapitole a přečteme si tento krásný příběh o člověku, jenž byl od narození slepý. A dokonáme ve svém srdci úkon víry: »Věřím, Pane. Pomoz mé malé víře. Braň moji víru před zesvětštěním, pověrami a tím, co není vírou. Braň ji před redukováním na teorie ať už teologizující nebo moralizující... Nikoli, víru v Tebe, Pane.«“

Kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

 

(mig)

10. prosince 2018, 15:08
Čtěte více >