Hledejte

Vatican News
2018.12.18 Messa Santa Marta 2018.12.18 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Josef přijal svoje poslání bez řečí, protože uměl snít

Papež dnes kázal o svatém Josefovi, „muži, který umí potichu doprovázet a zohledňovat sny “. Během přímluv při ranní mši v kapli Domu sv. Marty byla jedna z proseb věnována postiženým a osiřelým dětem ze Slovenska, které zhotovily ozdoby pro vánoční stromek ke zdejšímu oltáři.

„Z Písma svatého víme – řekl papež František - že Josef byl muž spravedlivý, držel se Zákona, byl pracovitý a měl rád Marii. V dnešním evangeliu (Mt 1,18-24) čteme, že se vzhledem k nepochopitelnosti nastalé situace nejprve rozhodl odejít ze scény. Ve snu se mu však zjevil anděl Páně, který mu tuto situaci vysvětlil a přiměl Josefa, aby ji přijal za svoje poslání. Josef tedy přijímá úkol vychovávat Božího Syna a činí tak v tichosti, bez posuzování a bez řečí.“

Napomáhá růstu a rozvoji. Vyhledá místo, kde se syn narodí. Stará se o něho, vychovává jej, učí jej řemeslu a spoustě věcem. V tichosti. Nikdy si syna nepřisvojuje, tiše jej nechává růst. Nechat růst - tento výraz by mohl pomoci nám, kteří jsme přirozeně nakloněni strkat nos do všeho, zejména do životů druhých. Říkáme: »Proč dělá to či ono?« A začínáme klevetit, vedeme řeči. Josef nechává růst. Opatruje a pomáhá, ale potichu.“

„Toto nadání – řekl dále papež – je vlastní mnoha rodičům, tedy schopnost čekat a neokřikovat ukvapeně ani v případě nějakého pochybení. Umění počkat je zásadní, umožní růst někdy dříve než slovní pobídka. Čekat potichu tak, jako to činí Bůh se svými dětmi, s nimiž má tolik trpělivosti.“ Papež pak poukázal na další Josefův rys, totiž „konkrétnost muže, který má srdce otevřené pro sny,  ale není snílek.“

Sen je výsadním místem pro hledání pravdy. Tam se totiž před pravdou neubráníme. Bůh promlouvá také ve snech. Ne vždycky, protože obvykle je to naše podvědomí, které se projeví. Bůh však občas sestoupí, aby promluvil ve snech. Z Bible je zřejmé, že tak činí často. A Josef byl mužem, který zohledňuje sny, nikoli však snílkem. Nefantazíroval. Snílek je něco jiného, přemítá, vznáší se v oblacích a nestojí nohama na zemi. Josef stál na zemi, ale byl otevřený.“

Právě tuto schopnost otevřít se s důvěrou zítřku a snít navzdory těžkostem, které mohou vyvstat - doporučoval dále Svatý otec.

 

(mig)

18. prosince 2018, 17:45
Čtěte více >